Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord velferd

Namibia prøver samfunnslønn

Fra markering utenfor bystyresalen i forbindelse med kuttene i sosialbudsjettet for 2011. Foto: Sondre Båtstrand, CC BY-SA 3.0

En garantert minsteinntekt til alle borgere, såkalt samfunnslønn, lyder forlokkende: Ingen behovsprøving, stigmatisering eller mistanke, og mye, mye mindre byråkrati. Spørsmålet er om det lar seg gjennomføre i praksis. Nå vil Namibia prøve det ut, og vi bør følge nøye med på forsøket.

Les mer…

Amnesti for papirløse

Søndag gikk 15 menn i kirkeasyl i Johanneskirken. De har innledet en sultestreik, og ønsker oppmerksomhet rundt forholdene for papirløse flyktninger. Det er en gruppe som blir forsømt i samfunnet, og Miljøpartiet De Grønne har gått inn for å gi papirløse flyktninger amnesti.

Les mer…

På debattmøte om barnefattigdom

Fra markering utenfor bystyresalen i forbindelse med kuttene i sosialbudsjettet for 2011. Foto: Sondre Båtstrand, CC BY-SA 3.0

I dag inviterte en rekke organisasjoner til debattmøte om barnefattigdom i Bergen. Etter faglige innledninger og noen ord fra barne-, familie- og inkluderingsminister Audun Lysbakken, var det tid for partidebatt. Høyre glimret med sitt fravær, men Miljøpartiet De Grønne var på plass.

Les mer…

Rike bydeler skal også betale eiendomsskatt

Fra markering utenfor bystyresalen i forbindelse med kuttene i sosialbudsjettet for 2011. Foto: Sondre Båtstrand, CC BY-SA 3.0

Dagens eiendomsskatt er ikke bare ulovlig, men urettferdig også: – Rikingene som bor på eksklusive Hjellestad betaler ikke eiendomsskatt. I rekkehus nærmere sentrum håver kommunen inn fra vanlige barnefamilier, skriver TV2. Miljøpartiet De Grønne i Bergen vil ha en rettferdig eiendomskatt med oppdatert taksering.

Les mer…

Bare rettferdig eiendomsskatt er lovlig

Fra markering utenfor bystyresalen i forbindelse med kuttene i sosialbudsjettet for 2011. Foto: Sondre Båtstrand, CC BY-SA 3.0

I Bergen har eldre eiendommer sluppet billig unna eiendomsskatten, men nå viser det seg at praksisen er ulovlig. Bergen kommune bryt likskapsprinsippet mellom skattebetalarar, slår Fylkesmannen i Hordaland fast. Jeg ser frem til at rettferdig eiendomsskatt kan gi økte inntekter til kommunen – og mer penger til sosiale og økologiske tiltak.

Les mer…

Fattigdom i Bergen

Fra markering utenfor bystyresalen i forbindelse med kuttene i sosialbudsjettet for 2011. Foto: Sondre Båtstrand, CC-BY-SA

Ifølge regjeringens tall er det 12 241 fattige mennesker i Bergen kommune: Nesten fem prosent av innbyggerne har mindre årsinntekt enn 122 550 kr, som er vår lokale fattigdomsgrense. Vi kan gjerne diskutere definisjonen på fattigdom, men vi kommer ikke unna at en del mennesker sliter økonomisk, og at det er uholdbart av bystyret å nekte indeksregulering av sosialsatsene.

Les mer…