Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord veisalt

De Grønne sørger for redusert veisalting

Foto: Svein Olsen – www.stoppveisaltingen.no

I dag har bystyret behandlet vårt grønne innbyggerinitiativ mot bruk av veisalt, og vi kan innkassere en delvis seier når bystyret har vedtatt å pålegge Samferdselsetaten å samarbeide tett med aktuelle fagmiljø for å få redusert bruken av vegsalt. Vedtaket burde selvsagt vært klarere og mer radikalt, men er i hvert fall et skritt i riktig retning. Selv om vi ennå ikke er representert i bystyret, setter vi vårt preg på lokalpolitikken!

Les mer…

Ja til trygge veier uten salt


De Grønne vil forby veisalting i Bergen og 20. juni må bystyret ta stilling til forslaget. Så langt har saken blitt behandlet i byrådet, som i hvert fall går inn for å redusere saltbruken. Når bystyret behandler saken, håper vi på full støtte til trygge veier uten salt. Les mer…

Forslag mot veisalting i Stortinget og bystyret

Foto: Svein Olsen – www.stoppveisaltingen.no

Veisalt skader natur og biler, og derfor gleder jeg meg over at den økende bruken av salt på norske veier møter mer motstand. Mens Stortinget behandler et representantforslag om å redusere veisaltingen, tar Miljøpartiet De Grønne i Bergen forbud mot veisalting opp i bystyret.

Les mer…

Salt ødelegger veiene

Foto: Svein Olsen – www.stoppveisaltingen.no

Veisaltingen skader grunnvann, vegetasjon, matjord, biler, sykler og poter, men som om det ikke var nok, viser det seg nå at salt kan bidra til sprekker i vegen. Miljøpartiet De Grønne i Bergen får stadig flere argumenter for vårt forslag om å forby veisalting i kommunen.

Les mer…

Trygge veier uten salt

Foto: Svein Olsen – www.stoppveisaltingen.no

En massiv økning i veisaltingen truer grunnvann, vegetasjon og vassdrag, så vel som matjord, ødelegger bremsene på biler og kan skape en falsk trygghet. Bergen er en versting på salting, men nå kan det bli slutt på saltingen: Miljøpartiet De Grønne har samlet nok underskrifter til at forbud mot veisalting kommer opp i bystyret. Vi vil at Bergen skal satse på miljøvennlige alternativer til salt.

Les mer…