Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord vei

Et billig miljøalternativ

En forkortet versjon av innlegget sto på trykk i BT lørdag 30. april

De Grønne har lenge ønsket en utbedring av Hardangervegen langs Grimevatnet for at tungtransport skal kunne kjøre her fremfor gjennom sentrum. En tunnel forbi Grimesvingene vil være positivt for beboerne i området, samtidig som det er en mye billigere løsning enn en storstilt firefelts motorvei og tunnel mellom Arna og Fjøsanger.

Les mer…

Bruk pengene på jernbane!

Kampanjeplakat fra Ja til Bergensbanen 4 timer

En professor vil bruke 60 milliarder kroner på å bygge en firefelts motorvei mellom Bergen og Oslo. Jeg vil heller bruke 50 milliarder kroner på å få reisetiden med tog mellom byene ned mot tre timer og 40 minutter.

Les mer…

Spar penger og miljø - dropp fergefri E39

El-ferge. Bilde lånt fra Osterøy Ferjeselskap AS

Fergefri E39 vil ikke bare være økologisk dumt. Kostnadene bare til broer og tunnel vil komme opp i 60 milliarder kroner. De Grønne vil heller satse på miljøvennlig fergedrift.

Les mer…

Flott engasjement for trygg skolevei

Her i Det gamle rådhus, møtes bystyret. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

– Vi vil ha trygg skolevei, runget det takfast fra et førtitalls skoleunger utenfor Gamle Rådhus mandag morgen. Jeg gleder meg over et flott engasjement for en viktig sak, men frykter at flertallet fortsatt vil prioritere biler over barn når bystyret skal behandle innbyggerinitiativet fra FAU ved Nygårdslien skole.

Les mer…

Heller el-ferger enn fergefri E39

El-ferge. Bilde lånt fra Osterøy Ferjeselskap AS

Mens Naturvernforbundet advarer mot miljømessige konsekvenser av fergefri E39, skal Fjeldstrand verft i Oma bygge landets første batteridrevne ferge. De Grønne vil heller ha el-ferger enn mer veibygging.

Les mer…

Motorvei eller gang- og sykkelvei på Hjellestad

Gi plass for myke trafikanter! Bilde til fri bruk

Asfalt- og eksospolitikken fortsetter: Naboer langs Hjellestadvegen trodde de skulle få gang- og sykkelvei. De kan ende opp med et veianlegg som de mener vil rasere både naturen og bomiljøet, melder Fanaposten.

Les mer…