Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord transport

Bergen-Arna trenger dobbeltspor

Foto: Sondre Båtstrand, CC BY-SA 3.0

Behovet for dobbeltspor på jernbanestrekningen mellom Bergen og Arna er stort, men de nødvendige midlene kommer ikke. -Vi er nødt til å gjøre noe nå, sier Berge Sørstrønen, prosjektsjef for utbygging i Jernbaneverket region vest, og jeg er helt enig.

Les mer…

Togtur fra Koengen til Minde

Toget på Minde. Foto: Sondre Båtstrand, CC BY-SA 3.0

Mange sperret opp øynene da et tog dukket opp på strekningen mellom Koengen og Minde i dag. Turen var en del av NSBs presentasjon av planer for togsatsing i Bergen, som blant annet omfatter en reisetid på 20 minutter mellom Flesland og Åsane.

Les mer…

Ikke flere p-plasser i sentrum, takk!

Gi oss bedre kollektivtilbud fremfor å bruke dårlig tilbud som unnskyldning for å legge til rette for flere biler! Foto: Alasdair McLellan. Bilde til fri bruk

- Dersom man stoppet etableringen av nye parkeringsplasser i dag, ville Bergen brutt sammen, all den tid kollektivtilbudet ikke har større kapasitet, sier Lisbeth Iversen (KrF) til BT i dag. Jeg er skuffet over at miljøbyråden ikke ser sammenhengen mellom flere parkeringsplasser og flere biler, og mellom flere biler og verre luftkvalitet. Bygg heller ut kollektivtilbudet enn parkeringsplasser!

Les mer…

Gods fra vei til bane

Høyhastighetstog i Japan. Bilde til fri bruk

Regjeringen har et erklært mål om overføring av godstransport fra veg til jernbane, men mange avbrudd gjør at Schenker vurderer å bytte jernbane med lastebiler. Det er en trist illustrasjon på en feilslått jernbanepolitikk. Skal regjeringen ha mer godstransport fra vei til bane, må banetilbudet bli bedre.

Les mer…

Vi kan redusere reisebehovet

Mindre transportbehov gir renere luft! Foto: Bergen MDG, CC BY-SA 3.0

Dårlig planlegging skaper et unødvendig stort transportbehov. I Byavisen kan vi lese om Hanne på 19 måneder som bor på Dokken, men har fått barnehageplass i Indre Arna. Det er et godt eksempel på feilslått politikk, og viser behovet for bedre byplanlegging. Ved å fylle flere behov i nærmiljøet, slipper barn og foreldre å stresse med transport: Målet må være at flest mulig kan gå eller sykle til og fra barnehager.

Les mer…

Lytt til Statens Vegvesen!

Trolleybussen er miljøvern i praksis! Foto: Alasdair McLellan. Bilde til fri bruk

I dag kunne BA melde at trafikken på Danmarks plass øker. Senioringeniør Olav Lofthus i Statens Vegvesen gir noen gode råd som jeg håper byrådet lytter til, både når det gjelder å redusere antallet parkeringsplasser i sentrum og å innføre restriksjoner på privatbilismen.

Les mer…

Flytt parkeringsplassene ut av sentrum!

Heller månedskort på bussen enn gratis parkering! Foto: Alasdair McLellan. Bilde til fri bruk

Jeg gleder meg over at Universitet i Bergen vil kutte 30 prosent av parkeringsplassene sine innen 2012. Å flytte parkeringsplasser ut av sentrum er et viktig tiltak for ren luft og færre køer, og jeg oppfordrer flere til å følge det flotte eksempelet, inkludert Bergen kommune. Færre parkeringsplasser i sentrum bør gjennomføres sammen med bedre innfartsparkering og et mye bedre kollektivtilbud. Med satsing på kollektivtransport og sammenhengende sykkelveier, blir behovet for parkeringsplasser i sentrum kraftig redusert, og vi kan frigjøre store arealer til annet enn asfalt.

Les mer…