Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord trafikk

Nei til biltrafikk over bryggen

Det har vært mye snakk om at bybanen vil ødelegge bryggen, noe som kan diskuteres. Men hvor er alle protestene mot biltrafikken over bryggen? Hvor er alle de demonstrantene som engasjerer seg mot bybane over bryggen når det kommer til dette spørsmålet? Derfor har jeg startet siden nei til biltrafikk over bryggen. Jeg antar at alle de som sier de er glade i bryggen og ikke ønsker bybanen over den nå liker denne siden og sprer den til alle de kjenner. Jeg ville finne det veldig merkelig og lite troverdig hvis de ikke gjør det.

Et billig miljøalternativ

En forkortet versjon av innlegget sto på trykk i BT lørdag 30. april

De Grønne har lenge ønsket en utbedring av Hardangervegen langs Grimevatnet for at tungtransport skal kunne kjøre her fremfor gjennom sentrum. En tunnel forbi Grimesvingene vil være positivt for beboerne i området, samtidig som det er en mye billigere løsning enn en storstilt firefelts motorvei og tunnel mellom Arna og Fjøsanger.

Les mer…

Færre biler og friskere luft

Miljøpartiet De Grønne vil ikke øke kapasiteten på E18 inn til Oslo, og risikerer dermed å kullkaste enigheten om Oslopakke 3. Det er gode nyheter for veibudsjettene på Vestlandet, hevdet nylig BTs kommentator Sigvald Sveinbjørnsson. I mitt svar, som BT ikke trykket, skrev jeg at det er mulig å la seg inspirere til å begrense trafikken.

Les mer…

Langt mellom ord og handling i bystyret

To timer etter at bystyret hadde vedtatt flotte visjoner om gåbyen Bergen, gikk flertallet inn for en enorm kjøpesenterutvidelse på Lagunen med dertil massiv økning av parkeringsplasser. Det er langt mellom ord og handling i miljøpolitikken, og igjen er det sentrum som taper.

Les mer…

Ny ulykke mens bystyret utsetter tiltak

Det gamle rådhus huser bystyret. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

I dag ble en gående kvinne påkjørt i Bjørgeveien. Det er en meget utsatt strekning, og jeg frykter det kan bli flere ulykker mens bystyret utsetter helt nødvendige tiltak for trafikksikkerhet.

Les mer…

Bystyret: Byluft, byfjell, ungdomsskole og trafikksikkerhet

Bergen havn er tema for De Grønnes muntlige spørsmål. Foto: Guillaume Baviere, CC BY 2.0

Det går mot et spennende bystyremøte på onsdag, der det kan bli vedtatt både innføring av køprising og etablering av flere aktive luftmålere. De Grønne tar opp blant annet forurensning i havnen, vern av byfjellene, skikkelig finansiering av trafikksikkerhetsplanen og behov for ny ungdomsskole på Søreide.

Les mer…

Bystyret: Fra luft til musikk

Her i Det gamle rådhus, møtes bystyret. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Luftforurensning i havnen, forsøk med gratis kollektivtransport og øvingslokaler for musikere er blant sakene jeg tar opp i bystyret på onsdag. Du kan følge møtet på web-tv fra kl 16.

Les mer…

Køprising virker!

Mens flertallet i bystyret vegrer seg mot å innføre tiltak vi vet har effekt, må bergenserne puste inn farlig luft fra saktegående køer. Høyre, som gjerne snakker om viktigheten av kunnskap, burde oppdatere seg på hva som faktisk virker.

Les mer…

Flott engasjement for trygg skolevei

Her i Det gamle rådhus, møtes bystyret. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

– Vi vil ha trygg skolevei, runget det takfast fra et førtitalls skoleunger utenfor Gamle Rådhus mandag morgen. Jeg gleder meg over et flott engasjement for en viktig sak, men frykter at flertallet fortsatt vil prioritere biler over barn når bystyret skal behandle innbyggerinitiativet fra FAU ved Nygårdslien skole.

Les mer…

Snart forsvinner Skansedammen

Skansedammen og Skansen brannstasjon. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 2.5

Det blir stadig dyrere å ødelegge Skansedammen, men flertallet i bystyret lukker øynene og åpner pengesekken. Seks partier forsøkte seg på omkamp om Skansedammen i mandagens bystyremøte, men ble nedstemt av H, Ap, Frp og KrF.

Les mer…