Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord trær

La trærne stå!

På befaring i Jekteviksbakken i sommer.

Når en utbygger får lov til å se bort fra bystyrets vedtatte reguleringsbestemmelser, legger kommunen opp til stadige krangler mens bystyrets innflytelse blir svekket. Derfor må byrådet sette utbyggeren på plass i saken om Jekteviksbakken – og trærne må bli stående.

Les mer…

Vern om trærne i Jekteviksbakken

På befaring i Jekteviksbakken. Krysset betyr at treet skal felles – om vi ikke får stoppet utbyggeren.

Jekteviksbakken er en grønn perle i en bydel med altfor få grøntområder, men nå skal det bli bygget i området – og et titalls trær er merket for felling. Det er i strid med vedtatt plan, og jeg ber byrådet stoppe fellingen.

Les mer…

Grønt tre knekt av vandaler

Bare en knekt stamme igjen. 7. mai 2014

Verdens miljødag i fjor plantet De Grønne et tre på Sydneshaugen. Nå er det bare en knekt stamme igjen.

Les mer…

Trær redder liv!

Trær gir liv!

I Atlanta mener forskere at bytrær tar opp i seg 64,5 tonn finkornet svevestøv årlig. Trær gir ikke bare trivsel, men også en klar gevinst for folkehelsen. Det er verdt å tenke på når grøntområder er under press.

Les mer…

Spørsmål om Skansedammen og Skanseparken

Skansedammen og Skansen brannstasjon. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 2.5

Da Riksantikvaren fredet Skansen brannstasjon og Skansedammen, omfattet vedtaket også området rundt. Nå ser det derimot ut til at bygging av parkeringsanlegg ikke bare vil ødelegge dammen, men også få omfattende følger for området. Det er bakgrunnen for mitt muntlige spørsmål i kveldens bystyremøte.

Les mer…

Ingen garanti for trærne

Et gammelt tre som nå er borte

Forrige fredag ble et 200 år gammelt hestekastanjetre felt, og nå kan flere av de ærverdige trærne ved Johanneskirken være i fare. Byråd Liv Røssland vil nemlig ikke garantere at flere trær kan bli felt.

Les mer…