Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord sykkel

Sykkelbyen trenger et sykkelveikontor

Vanskelig sykkelvei. Foto: Kyrre Sørensen/Korellers.no, CC BY-NC 3.0

Det som savnes – og etterlyses – er ikke i første rekke en bedre økonomi for sykkelsatsingen, men mer ressurser til planlegging, og et system for å få planene fram til vedtak, skriver transportforskere om Bergens sykkelsatsing. I Komite for miljø og byutvikling stilte jeg byråden spørsmål om behovet for et sykkelveikontor for å bøte på mangelfull planlegging. Svaret var lite konkret, men utelukker i hvert fall ikke et slikt kontor.

Les mer…

Det må være trygt å sykle til skolen

Vanskelig sykkelvei. Foto: Kyrre Sørensen/Korellers.no, CC BY-NC 3.0

Skolen kan ikke lenger nekte barn å sykle til skolen. Fra nå av er det foreldrene selv som bestemmer når barna er store nok.. Bystyret må følge opp ved å sikre trygge sykkelveier for barna.

Les mer…

La bergenserne sykle trygt!

På sykkel i Bergen. Foto: Kyrre Sørensen/Korellers.no, CC BY-NC 3.0

Bergen kan arrangere folkefester og det er all grunn til å tro at sykkel-VM i Bergen blir en folkefest. Likevel er det verdt å minne om at Bergen er blant Norges verste byer å sykle i, og det kan fort bli et pinlig poeng at tre prosent av reisene i arrangørbyen foretas på sykkel.

Les mer…

Tre inspirerende dager med 200 idealister

Landsmøtet i Sandvika, Akershus, samlet 200 delegater

Et inspirerende landsmøte er over! De grønne delegatene valgte Hilde Opoku og Rasmus Hansson til nye talspersoner og vedtok resolusjoner om blant annet å gjøre sjødeponier ulovlige, forby import av pels, fjerne moms på el-sykler og gi investeringsstøtte til solenergi.

Les mer…

Sykler og boliger for sentrumshandelen

Flere mennesker i sentrum er viktig for handelen. Foto: Martin254, CC BY-SA 3.0

Det er kun en myte at mindre eksos i gatene gir mindre handel. Det er snarere slik at flere mennesker i gatene, gående og syklende, er med på å styrke det lokale næringslivet, og skal vi redde sentrumshandelen må vi også øke antallet boliger i sentrum.

Les mer…

Mange grønne forslag i bystyret

Her i Det gamle rådhus, møtes bystyret. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Når bystyret samler seg til møte i ettermiddag, ligger en rekke grønne forslag klare til behandling. De Grønne tar opp blant annet viltoverganger, offentlige sykkelpumper, grønne tak, cruisetrafikk, friluftsliv og krisehåndtering. Du kan selv se møtet på web-tv fra kl 16.

Les mer…

Et budskap til sykkeltyvene

Foto: Sondre Båtstrand, CC BY-SA 3.0

I påvente av at De Grønne får gjennomslag for vår plan mot sykkeltyverier er det noen kreative sjeler som appellerer til potensielle tyvers hjerter. Utenfor Sofie Lindstrøms hus i Rosenberggaten henger den avbildede plakaten. Det er lov å håpe på at den har hjulpet.

Stopp sykkeltyvene!

På sykkel i Bergen. Foto: Kyrre Sørensen/Korellers.no, CC BY-NC 3.0

Sommer er dessverre høysesong for sykkeltyverier. Ved skikkelig låsing kan syklistene selv forebygge mye, men bystyret kan også gi en hjelpende hånd. De Grønne har lansert en egen plan for å redusere antallet sykkeltyverier.

Les mer…

Ja til sykkelekspressveier!

På sykkel i Bergen. Foto: Kyrre Sørensen/Korellers.no, CC BY-NC 3.0

Gjør vi det trygt og raskt å sykle, vil sykkelbruken øke og biltrafikken gå ned. Derfor er det en god idé å investere i sykkelekspressveier, konkluderer Transportøkonomisk institutt i en fersk rapport. Skal Bergen lykkes med å løse miljø- og transportproblemene er det på høy tid at vi satser på sykkelekspressveier.

Les mer…

Et steg nærmere sykkel-VM i Bergen

På sykkel i Bergen. Foto: Kyrre Sørensen/Korellers.no, CC BY-NC 3.0

Jeg gleder meg over at Forbundstinget i Norges Cykleforbund vedtok i dag å søke om å få arrangere sykkel-VM i 2016 i Bergen. Det kan bli en folkefest i flotte omgivelser – jeg bare håper vi slipper å arrangere et sykkel-VM i en by der vanlige syklister ikke kan ferdes trygt i et sammenhengende sykkelveinett.

Les mer…