Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord samferdsel

Hold på elbil-fordelene!

Foto: www.elbilnorge.no. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 2.5 Generisk

I juli har salget av el-biler falt dramatisk i Norge. Det bør være en vekker for politikere som ivrer for å kutte i fordelene el-bilister i dag nyter godt av.

Les mer…

Vi må satse på tiltak som virker!

Bruk pengene på Bybanen, busser og sykkeltiltak. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Flertallet i bystyret stemte ned forslaget om en miljømessig utredning av innfartsparkering, men nå foreligger fakta som sår sterk tvil om det er verdt å satse på innfartsparkering. Det er langt bedre å bruke pengene på sykkel- og kollektivtiltak enn dyr, arealkrevende og ineffektiv innfartsparkering.

Les mer…

Sykkelbyen trenger et sykkelveikontor

Vanskelig sykkelvei. Foto: Kyrre Sørensen/Korellers.no, CC BY-NC 3.0

Det som savnes – og etterlyses – er ikke i første rekke en bedre økonomi for sykkelsatsingen, men mer ressurser til planlegging, og et system for å få planene fram til vedtak, skriver transportforskere om Bergens sykkelsatsing. I Komite for miljø og byutvikling stilte jeg byråden spørsmål om behovet for et sykkelveikontor for å bøte på mangelfull planlegging. Svaret var lite konkret, men utelukker i hvert fall ikke et slikt kontor.

Les mer…

Færre biler og friskere luft

Miljøpartiet De Grønne vil ikke øke kapasiteten på E18 inn til Oslo, og risikerer dermed å kullkaste enigheten om Oslopakke 3. Det er gode nyheter for veibudsjettene på Vestlandet, hevdet nylig BTs kommentator Sigvald Sveinbjørnsson. I mitt svar, som BT ikke trykket, skrev jeg at det er mulig å la seg inspirere til å begrense trafikken.

Les mer…

Fergefri E39 truer byluften

Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen, CC BY-SA 3.0

Mens Bergen kommune i årsmeldingen for 2014 slår fast at det vil ta 10-20 år før byluften er av akseptabel kvalitet, vil fergefri E39 gi en dramatisk trafikkvekst med påfølgende forverring av luftkvaliteten.

Les mer…

Friskere luft krever mindre trafikk

Trolleybussen er bra for byluften. Foto: Alasdair McLellan. Bilde til fri bruk

Mens årsmeldingen for kommunen slår fast at det vil bli 10-20 nye år med helsefarlig luft, vil ikke kommuneplanens samfunnsdel ha som ambisjon å redusere trafikken. De Grønne mener det er vanskelig å sikre bergenserne frisk luft uten at trafikken blir klart redusert.

Les mer…

Ny ulykke mens bystyret utsetter tiltak

Det gamle rådhus huser bystyret. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

I dag ble en gående kvinne påkjørt i Bjørgeveien. Det er en meget utsatt strekning, og jeg frykter det kan bli flere ulykker mens bystyret utsetter helt nødvendige tiltak for trafikksikkerhet.

Les mer…

Parker bilen og reis gratis!

Har du lyst til å reise gratis med buss og bane? Foto: Alasdair McLellan. Bilde til fri bruk

Et halvt år etter at bystyret stemte ned forslaget om forsøk med gratis kollektivtransport blir det likevel satt i gang et forsøk når Skyss gir 20 000 bilister muligheten til å reise gratis i to uker.

Les mer…

Ja til Bryggen og Bybanen - hver for seg

Bryggen. Foto: Nina Aldin Thune, CC-BY-SA

I går ble det endelig klart: Det blir ikke bybane over Bryggen. Nå fortsetter arbeidet med å få fjernet all trafikken fra Bryggen.

Les mer…

El-biler for luft og klima

Illustrasjonsfoto: www.elbilnorge.no. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 2.5 Generisk

Fylkestinget har vedtatt en klimaplan som skal redusere utslippene, og for å oppnå det, kan både kommuner og borettslag søke om støtte til ladestasjoner. Fylket betaler inntil 25 000 kr per ladestasjon, og på onsdag spør jeg finansbyråden om Bergen har tenkt å benytte seg av muligheten til å tilrettelegge for flere el-biler.

Les mer…