Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord regjeringen

Et hull i nyttårstalen

Fra klimamarkering på Torgallmenningen. Foto: Eirik Gram Franck, CC BY-SA 3.0

Verken dyrene eller naturen ble nevnt med ett eneste ord i statsministerens nyttårstale. Jeg savner noen grønne nyttårsforsetter!

Les mer…

Hva med dyrepolitiet, FrP?

FrP har glemt dyrene. Foto: Pieter & Renée Lanser, CC BY 2.0

I valgkampen var det mange dyrevenner som var glade for at FrP støttet opprettelse av et dyrepoliti, men så langt ser det ut til å bli med ordene. Verken samarbeidsavtalen mellom de borgerlige partiene eller plattformen til H/FrP-regjeringen nevner dyrene.

Les mer…

Heller forbud enn utvalg

Fra en av de mange demonstrasjonene mot pelsdyroppdrett. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland

Landsmøtene til både Ap og SV har vedtatt avvikling av pelsdyroppdrett, men hva skjer? Regjeringen nedsetter et eget utvalg som skal gjennomgå pelsdyrnæringen istedenfor å gjøre det åpenbare: Forby det organiserte dyreplageriet som pelsdyroppdrett er.

Les mer…

Fortsatt millionstøtte til dyreplageri

Fra en av de mange demonstrasjonene mot pelsdyroppdrett. Foto: Dyrebeskyttelsen Norge avd. Bergen og Hordaland

Selv om både SV og Ap påstår at de vil avvikle pelsdyroppdrett, fortsetter partiene å pøse millioner av kroner inn i oppdretternes lommer. Det lukter brutte løfter – og resultatet er stor lidelse for dyrene.

Les mer…

550 mill kr til kollektivtilbudet - ja takk!

Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen, CC BY-SA 3.0

Bergen kan bli belønnet med 550 millioner kroner til kollektivtilbudet fra regjeringen om vi innfører tiltak som begrenser biltrafikken. Nå må bystyret samle seg om køprising, samtidig som vi får rustet opp kollektivtilbudet, slik at bergensere kan puste renere luft.

Les mer…

Ingen Krigskors uten krig

Forsvarssjef Harald Sunde deler ut Krigskorset til Eirik Johan Kristoffersen med Jens Stoltenberg i bakgrunnen. Foto: Paaln, CC BY-SA 3.0

Jeg synes det er paradoksalt at den samme regjeringen som ikke vil bruke ordet krig er så ivrig på å dele ut krigskorset. På den annen side er det snakk om samme regjeringen som gjerne betegner Norge som en fredsnasjon samtidig som de vedtar bombing.

Les mer…

Oljenæringen løser ikke klimakrisen

Norsk miljøpolitikk. Foto: Jarle Vines

Vår nye olje- og energiminister opptrer mer som oljeminister enn noe annet, og er nå bekymret for oljenæringens omdømme. Det har han all mulig grunn til å være, men løsningen er definitivt ikke grønnvasking av skitten energi, slik ministeren prøver på. Løsningen er å omdanne fossilselskapene til energiselskaper basert på fornybar energi. Fremtiden er fornybar, slik FNs klimapanel slår fast i en fersk rapport. Den burde ministeren vår lese.

Les mer…