Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord parkering

Hold på elbil-fordelene!

Foto: www.elbilnorge.no. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 2.5 Generisk

I juli har salget av el-biler falt dramatisk i Norge. Det bør være en vekker for politikere som ivrer for å kutte i fordelene el-bilister i dag nyter godt av.

Les mer…

Vi må satse på tiltak som virker!

Bruk pengene på Bybanen, busser og sykkeltiltak. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Flertallet i bystyret stemte ned forslaget om en miljømessig utredning av innfartsparkering, men nå foreligger fakta som sår sterk tvil om det er verdt å satse på innfartsparkering. Det er langt bedre å bruke pengene på sykkel- og kollektivtiltak enn dyr, arealkrevende og ineffektiv innfartsparkering.

Les mer…

Bilene vekk fra Klosteret!

Klosteret rundt 1865. Fotograf: Knud Knudsen. Arkivet etter Bergen Formannskap, Bergen Byarkiv – hentet fra Bergen byleksikon

Utekino på Klosteret ble igjen en stor suksess. Når bilene viker plass, slipper folkelivet til. Slik burde det være hele tiden.

Les mer…

La el-bilene parkere gratis!

Foto: www.elbilnorge.no. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 2.5 Generisk

På onsdag skal Komite for finans ta stilling til el-bilparkering i ByGarasjen og parkeringshusene Solheim og Nordnes. De Grønne fremmer forslag om fortsatt gratisparkering, og vil også øke antallet kommunale parkeringsplasser for el-biler.

Les mer…

Sykler og boliger for sentrumshandelen

Flere mennesker i sentrum er viktig for handelen. Foto: Martin254, CC BY-SA 3.0

Det er kun en myte at mindre eksos i gatene gir mindre handel. Det er snarere slik at flere mennesker i gatene, gående og syklende, er med på å styrke det lokale næringslivet, og skal vi redde sentrumshandelen må vi også øke antallet boliger i sentrum.

Les mer…

Færre fossilbiler og flere elbiler!

Foto: www.elbilnorge.no. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 2.5 Generisk

Det er grunn til å glede seg over at Bygarasjen får stadig færre kunder, og gratispassasjerer tar over, for når elbiler erstatter fossilbiler, blir luften renere!

Les mer…

Bergen Parkering kaster penger ut av vinduet

Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen, CC BY-SA 3.0

Det kommunale selskapet Bergen Parkering bruker 200 000 kr på å reklamere for Klostergarasjen og ByGarasjen på Stadion. Det kan virke meningsløst nok i seg selv, men enda verre blir det når daglig leder Bjørg Hatlem påstår at reklamen skal gi friskere luft i Bergen!

Les mer…

Gratis p-plass er dyrt

Unødvendige parkeringsplasser på Nedre Korskirkeallmenningen. Foto: Sondre Båtstrand, CC BY-SA 3.0

Det er ikke bare dyrt å tilby ansatte gratis parkeringsplass, det innebærer også en miljøfiendtlig favorisering av noen ansatte. Vegdirektoratet gir råd om hvordan arbeidsgivere kan bidra til mindre bilbruk, og jeg håper politikerne i bystyret får det med seg.

Les mer…

Snart forsvinner Skansedammen

Skansedammen og Skansen brannstasjon. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 2.5

Det blir stadig dyrere å ødelegge Skansedammen, men flertallet i bystyret lukker øynene og åpner pengesekken. Seks partier forsøkte seg på omkamp om Skansedammen i mandagens bystyremøte, men ble nedstemt av H, Ap, Frp og KrF.

Les mer…

68 030 000 kr for å ødelegge et kulturminne

Skansedammen og Skansen brannstasjon. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 2.5

Byrådet er fast bestemt på å ødelegge Skansedammen, selv om prisen stiger hele tiden. Nå vil det koste over 68 millioner kroner å bygge parkeringsanlegget, og prisen per parkeringsplass blir 350 000 kroner. Det er en kostbar og unødvendig plan.

Les mer…