Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord oppdrett

Lukk oppdrettsanleggene!

Oppdrettsanlegg. Foto: Thomas Bjørkan, CC BY-SA 3.0

Oppdrettsmillionær og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen mener hun og andre politikere ikke er de rette for å stille krav til hvordan fiskeoppdrett foregår. Det er en ansvarsfraskrivelse som skader miljøet langs hele kysten.

Les mer…

Seks ganger verre med seks ganger mer oppdrett

Grønne aktivister utenfor Sjømatkonferansen 2010 i Bergen. Foto: Sondre Båtstrand, CC BY-SA 3.0

Oppdrettsnæringen står for massiv forurensning av kysten, men viser fint liten evne til å ta hensyn. Når jeg leser at norsk sjømatnæring kan seksdobles innen 40 år, savner jeg politikere som er i stand til å prioritere miljø og fremtid foran kortsiktig profitt.

Les mer…

Tett anleggene - stopp rømlingene!

Grønne aktivister utenfor Sjømatkonferansen 2010 i Bergen. Foto: Sondre Båtstrand, CC BY-SA 3.0

Oppdrettsnæringen hevder at den har klart å redusere rømming dramatisk til tross for økt totalproduksjon. Direktoratet for Naturforvaltning melder derimot om stabilt innslag av rømt oppdrettslaks. Jeg har liten tillit til næringen, og mener tette oppdrettsanlegg er den eneste akseptable løsningen.

Les mer…

Oppdrettsfisken kan få GMO-fôr

Bilde lånt fra Bygdekvinnelaget

Motstanden mot genmanipulasjon er stor i Norge, men regjeringen vil likevel la oppdrettsnæringen importere genmanipulert fôr uten at forbrukere skal få vite om det. Det er uholdbart!

Les mer…

Tette anlegg gir kontroll

Oppdrettsanlegg. Foto: Thomas Bjørkan, CC BY-SA 3.0

Samtidig som 700 000 oppdrettslaks er på rømmen og halvparten av oppdretterne mangler kontroll over forurensningen fra anleggene, mener næringen at den har alt under kontroll. Jeg mener det viser at næringen nettopp mangler kontroll, og at tette anlegg er en forutsetning for nødvendig kontroll.

Les mer…

Kunnskapsløs kystminister

Grønne aktivister utenfor Sjømatkonferansen 2010 i Bergen. Foto: Sondre Båtstrand, CC BY-SA 3.0

Mens Havforskningsinstituttet advarer om mye lakselus og Mattilsynet slår fast at målet med våravlusingen ble ikke nådd, mener fiskeri- og kystministeren at løsningen er mer forskning: Det handler om kunnskapsinnhenting. Det må ta den tida det tar, sier Lisbeth Berg-Hansen. Det er for passivt: Vi har allerede nok kunnskap om oppdrettsnæringens miljøødeleggelser – nå trengs det handling og oppdrett i tette anlegg.

Les mer…

Et skritt nærmere tette oppdrettsanlegg

Grønne aktivister utenfor Sjømatkonferansen 2010 i Bergen. Foto: Sondre Båtstrand, CC-BY-SA

Endelig begynner det å skje noe med oppdrettsnæringens massive forurensning: Oppdrettsgiganten Marine Harvest og betongbransjen satsar på laks i betong for å bøte på problema med lakselus, sjukdom og rømt oppdrettsfisk. Nå kan ikke næringen lenger avvise tette anlegg som urealistisk!

Les mer…

Tette oppdrettsanlegg gir sunnere sjøbunn

Grønne aktivister utenfro Sjømatkonferansen 2010 i Bergen. Foto: Sondre Båtstrand, CC-BY-SA

Oppdrettsnæringen har lenge fått lov til å kontrollere seg selv, og har for vane å hevde at miljøtilstanden under anleggene er helt fin. Næringen får dog et forklaringsproblem når Miljøvernforbundet sender egen miniubåt under anleggene og dokumenterer omfattende nedslamming av sjøbunnen. Overgjødsling er ett av mange gode argumenter for at oppdrettsnæringen bør omfavne fremtidsrettede løsninger som tette anlegg.

Les mer…

Tette oppdrettsanlegg er best for naturen

Oppdrettsanlegg. Foto: Thomas Bjørkan, CC BY-SA 3.0

Oppdrettsnæringen sliter med store forekomster av lakselus, en parasitt som truer både villaks, sjøørret og velferden til oppdrettslaksen. Så langt er næringens løsning å pøse gift i vannet, men det er ikke noen grønn løsning. Vi grønne vil heller ha tette oppdrettsanlegg og rent vann.

Les mer…