Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord naturvern

Vern om trærne i Jekteviksbakken

På befaring i Jekteviksbakken. Krysset betyr at treet skal felles – om vi ikke får stoppet utbyggeren.

Jekteviksbakken er en grønn perle i en bydel med altfor få grøntområder, men nå skal det bli bygget i området – og et titalls trær er merket for felling. Det er i strid med vedtatt plan, og jeg ber byrådet stoppe fellingen.

Les mer…

To millioner mot Monsanto

Mellom 100 og 150 bergensere demonstrerte i går mot Monsanto som del av den globale kampanjen March against Monsanto. Liknende markeringer fant sted i 436 byer i 52 land, med til sammen to millioner deltakere. Budskapet var klart: Vi finner oss ikke i at Monsanto truer bønder, matsikkerhet og biologisk mangfold.

Les mer…

Kommunen kjøper tropisk tømmer

Regnskog. Foto: Sze Ning, CC BY 2.0

Jeg er glad for at kommunen har satt opp nye benker ved Rhododendrariet langs Lille Lungegårdsvann, men er meget skeptisk til materialvalget: Tropisk tømmer i form av teak, stikk i strid med byrådets vedtatte politikk.

Les mer…

Redd humlene!

Hagehumle. Foto: Magne Flåten, CC BY-SA 3.0

Mens miljøvernministeren vil at den enkelte hageeier skal redde norske humlearter, legger landbruksministeren opp til import av humlearter som fordriver de norske humlene. Det er ikke lett for enkeltindivider å løse problemer når regjeringen lager strukturer som skaper problemer.

Les mer…

Stopp oljeboringen!

Fra klimamarkering på Torgallmenningen. Foto: Eirik Gram Franck, CC BY-SA 3.0

Lokal natur og globalt klima blir taperne når regjeringen åpner for oljeutvinning mindre enn 25 kilometer fra skjærgården på Vestlandet.

Les mer…

Vi trenger ikke økt motorisert ferdsel i utmarken!

Foto: Billy Idle, CC BY-SA 2.0

Etter at et nytt regelforslag fra regjeringen gir 40 kommuner muligheten til å opprette egne skuterløyper har ungdom fra Den Norske Turistforening gått til aksjon for skogens ro. Jeg frykter at uthulingen av forbudet mot unødvendig fornøyelseskjøring i utmark vil svekke rekreasjonsverdien og skade ville dyr.

Les mer…

Ta vare på naturmangfoldet!

Vern om matjorden! Foto: Aalang. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 1.0 Generisk

Arbeiderpartiet vil ofre matjord, naturmangfold og kulturminner for å bygge boliger, men hvorfor i all verden kan ikke partiet heller ofre parkeringsplasser? Partiet får velfortjent kjeft fra naturvernere og bønder.

Les mer…

Lukk oppdrettsanleggene!

Oppdrettsanlegg. Foto: Thomas Bjørkan, CC BY-SA 3.0

Oppdrettsmillionær og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen mener hun og andre politikere ikke er de rette for å stille krav til hvordan fiskeoppdrett foregår. Det er en ansvarsfraskrivelse som skader miljøet langs hele kysten.

Les mer…

Velkommen, gauper!

Gaupe. Foto: Michael Arvanitidis, CC BY 2.0

Hjortebestanden har blitt så stor at den er et problem både for hjort og natur. Når bystyret i kveld behandler Forvaltningsplan for hjort i Bergen kommune 2012-2020 foreslår derfor De Grønne at vi skal jobbe for å få gauper hit for å gjenopprette balansen i naturen.

Les mer…

Ingen garanti for trærne

Et gammelt tre som nå er borte

Forrige fredag ble et 200 år gammelt hestekastanjetre felt, og nå kan flere av de ærverdige trærne ved Johanneskirken være i fare. Byråd Liv Røssland vil nemlig ikke garantere at flere trær kan bli felt.

Les mer…