Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord narkotika

Helse Bergen tar prisverdig initiativ

Illustrasjonsbilde: Hendrike, CC BY-SA 3.0

Som første sykehus i landet søker nå Haukeland universitetssykehus departementet om å få dele ut gratis heroin til de tyngste rusmisbrukerne. Det er et positivt bidrag til en politikk for bedre livkvalitet og mindre kriminalitet, og regjeringen bør lytte til faglige råd.

Les mer…

Heroinutdeling hjelper!

Illustrasjonsbilde: Hendrike, CC BY-SA 3.0

Norsk narkotikapolitikk er dessverre ikke faktabasert, men det begynner å endre seg. Kunnskap trenger inn i domener tidligere reservert fordommer og myter, og vi kan for eksempel ikke lenger lukke øynene for at heroinklinikker hjelper narkomane. Nulltoleransens ignoranse må vike for åpenhet for nye løsninger.

Les mer…

Behov for rene sprøyter

Illustrasjonsbilde: Hendrike, CC BY-SA 3.0

Et apotek i Bergen selger ikke rene sprøyter til mennesker med rusproblemer. Jeg mener det er feil innfallsvinkel.

Les mer…

Vi må snu utviklingen i Nygårdsparken

Nygårdsparken er en perle, men pass deg for sprøytespisser. Foto til fri bruk

Så langt i år har ti mennesker dødd av overdoser i Hordaland, og BA rapporterer om at Nygårdsparken er verre enn noen gang. Både fra politiet og miljøet heter det at det er mer salg og flere brukere i parken, og situasjonen er en brutal påminnelse om behovet for ny politikk, fra forebygging til ettervern.

Les mer…

Hospits og ettervern

Illustrasjonsbilde: Hendrike, CC BY-SA 3.0

Noe er riv ruskende galt når mennesker blir sendt rett fra avrusning til hospits hvor det blir solgt og brukt tunge stoffer over en lav sko. Det får frem behovet for en skikkelig satsing på ettervern – og viser at Bergen kommune ikke har fulgt opp løftene om bedring fra 2002.

Les mer…

Etikk og rene sprøyter

Nygårdsparken er en perle, men pass deg for sprøytespisser. Foto til fri bruk

Rusforsker Anne Line Bretteville-Jensen mener det er et etisk dilemma at Bergen kommune deler ut rene sprøyter til heroin-avhengige når sprøyter er mer skadelige enn røyking av stoffet. Jeg tror det er nødvendig med både rene sprøyter og sprøyterom for å begrense skadene, samtidig som vi styrker forebygging, helsetilbud, avrusing og ettervern. Stopp i utdeling av rene sprøyter vil bare gjøre situasjonen verre og øke smittefare.

Les mer…

Politikk mot overdoser

Nygårdsparken er en perle, men pass deg for sprøytespisser. Foto til fri bruk

Ambulansene rykker ut til opptil 10 overdoser i døgnet i Bergen, og sentrum ligger i Nygårdsparken. Problemet er for stort og alvorlig til at vi kan overse det – enn si at ett virkemiddel vil løse det. Vi trenger et mangfold av løsninger, basert på både forebygging, akutthjelp, avrusning og ettervern.

Les mer…

Rundt oss går mennesker til grunne

Nygårdsparken er en perle, men pass deg for sprøytespisser. Foto til fri bruk

Dagens ruspolitikk er mislykket og fører ikke bare til menneskelige tragedier. Samfunnsøkonomisk er forbud og fornektelse en dårlig løsning: På bakgrunn av kjent statistikk har BT regnet seg frem til at selve narkokriminaliteten koster politi, rettsvesen og fengselsvesen 3,8 milliarder kroner i året. Hadde tilsvarende beløp blitt investert i behandling, rehabilitering og ettervern, ville både enkeltindivider og samfunn fått det bedre. I Bergen har vi mer enn nok å ta fatt i, og det er ikke bare snakk om Nygårdsparken. Når det offentlige rom er blitt et stort sprøyterom, virker motstanden mot offentlige sprøyterom ganske meningsløs.

Les mer…