Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord luft

Datokjøring virker!

Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen, CC BY-SA 3.0

Nå er det nok helseskadelig luft: Grunnet høy luftforurensing blir det datokjøring i Bergen fra onsdag morgen 6. januar til fredag kveld 8. januar. Det er et radikalt, men effektivt tiltak.

Les mer…

Grønn skattekommisjon med dårlige nyheter for byluften

Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen, CC BY-SA 3.0

Mens byrådet vil avvikle gratis elbil-parkering, foreslår Grønn skattekommisjon å droppe flere fordeler for elbiler. Jeg frykter for byluften om forslagene blir tatt til følge.

Les mer…

Luftmåleren kan bli flyttet

Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen, CC BY-SA 3.0

Plasseringen av luftmåleren på Danmarks plass kan gi kunstig lave målinger. De Grønne vil flytte måleren og har fått støtte fra et klart flertall i Komite for miljø og byutvikling.

Les mer…

Færre biler og friskere luft

Miljøpartiet De Grønne vil ikke øke kapasiteten på E18 inn til Oslo, og risikerer dermed å kullkaste enigheten om Oslopakke 3. Det er gode nyheter for veibudsjettene på Vestlandet, hevdet nylig BTs kommentator Sigvald Sveinbjørnsson. I mitt svar, som BT ikke trykket, skrev jeg at det er mulig å la seg inspirere til å begrense trafikken.

Les mer…

Nytt bystyre, fortsatt farlig luft

Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen, CC BY-SA 3.0

I dag skal bystyret debattere den nye byrådsplattformen – passende nok mens det lyser rødt for giftig luft på Danmarks plass og biltrafikken øker.

Les mer…

Tomgangskjøring til besvær

Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen, CC BY-SA 3.0

Byrådspartiene stemte ned De Grønnes tiltakspakke mot tomgangskjøring, men avtroppende miljøbyråd Henning Warloe skal ha takk for at han personlig har tilsnakket bilister som har latt bilen stå på tomgang.

Les mer…

Norge dømt for dårlig luftkvalitet

Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen, CC BY-SA 3.0

I dag har EFTA-domstolen dømt Norge for kriminelt dårlig luft. Jeg ser ikke på dommen som overraskende, men håper den blir tatt på det største alvor av partiene som diskuterer byens neste byrådsplattform.

Les mer…

Nok cruiseanløp!

Bergen havn. Foto: Christian Bickel CC BY-SA-2.0

Bergen er et attraktivt turistmål, og det er ikke nødvendig å legge til rette for stor forurensning i havnen og lange køer av turister som har kost og losji på et flytende hotell. Det er behov for å begrense cruiseturismen.

Les mer…

Fergefri E39 truer byluften

Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen, CC BY-SA 3.0

Mens Bergen kommune i årsmeldingen for 2014 slår fast at det vil ta 10-20 år før byluften er av akseptabel kvalitet, vil fergefri E39 gi en dramatisk trafikkvekst med påfølgende forverring av luftkvaliteten.

Les mer…

Friskere luft krever mindre trafikk

Trolleybussen er bra for byluften. Foto: Alasdair McLellan. Bilde til fri bruk

Mens årsmeldingen for kommunen slår fast at det vil bli 10-20 nye år med helsefarlig luft, vil ikke kommuneplanens samfunnsdel ha som ambisjon å redusere trafikken. De Grønne mener det er vanskelig å sikre bergenserne frisk luft uten at trafikken blir klart redusert.

Les mer…