Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord kulturvern

Et kompromiss som truer kulturminner

Bybanen. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Bystyret gikk med knappest mulig margin inn for det dårligste alternativet til trasé for Bybanen gjennom sentrum i retning Åsane: Tunnelinnslaget blir ved Kjøttbasaren, midt i kulturlagene og med stor fare for å destabilisere hele området.

Les mer…

Skansedammen: Et ødelagt kulturminne

Slik ser Skansedammen ut nå. Foto: Maria V. Ramstad, CC BY-NC-SA 3.0 NO

Ett år etter at De Grønne badet i Skansedammen er alt som er igjen et hull med søle. Både lokalpolitikere og rikspolitikere har sviktet kulturminnet som i 2008 ble fredet av Riksantikvaren. Nå blir det et ekstremt dyrt parkeringsanlegg.

Les mer…