Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord kulturminne

Ja til Bryggen og Bybanen - hver for seg

Bryggen. Foto: Nina Aldin Thune, CC-BY-SA

I går ble det endelig klart: Det blir ikke bybane over Bryggen. Nå fortsetter arbeidet med å få fjernet all trafikken fra Bryggen.

Les mer…

Tunnel er best for Bybanen og Bryggen

Bybanen. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Bygging av Bybanen til Åsane blir dyrere enn kommunens fagetat har antatt. Utover det var det lite nytt i den eksterne kvalitetssikringen av kostnader som ble lagt frem i dag. De Grønne står stødig på at tunnel i sentrum er best for både Bybanen og Bryggen.

Les mer…

Skansedammen: Et ødelagt kulturminne

Slik ser Skansedammen ut nå. Foto: Maria V. Ramstad, CC BY-NC-SA 3.0 NO

Ett år etter at De Grønne badet i Skansedammen er alt som er igjen et hull med søle. Både lokalpolitikere og rikspolitikere har sviktet kulturminnet som i 2008 ble fredet av Riksantikvaren. Nå blir det et ekstremt dyrt parkeringsanlegg.

Les mer…

Folkeliv på Bryggen, ikke biler og bane

Bybanen er flott, men trenger ikke å gå akkurat her. Foto: Nina Aldin Thune, CC-BY-SA

– En Bybane fremfor Bryggen vil kunne føre til uakseptable konflikter med kulturminner av internasjonal verdi, mener Riksantikvaren, og Miljøpartiet De Grønne er enig: Bybanen bør heller gå i tunnel enn å komme i direkte konflikt med Bryggen.

Les mer…

Bergen mister et kulturminne

Skansedammen og Skansen brannstasjon. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 2.5

Den planlagte ødeleggelsen av Skansedammen for å bygge parkeringsanlegg får grønt lys fra fylkesmannen. Et viktig kulturminne går tapt. Det er trist og helt unødvendig.

Les mer…