Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord kildesortering

Viktig med kort vei til returpunkter

Lang avstand til returpunkter hever barrieren for å sortere avfall. Derfor er det beklagelig at BIR har fjernet flere returpunkter og nå truer med å fjerne enda en container for plastavfall.

Les mer…

Streik, boss og kildesortering

Når restavfallet ikke blir hentet, kan ikke folk lukke øynene for forbrukersamfunnets skitne bakside. Jeg håper bosstreiken blir en real tankevekker, og når rottene koser seg i gatene, kan vi angre på at vi ikke har innført sortering av matavfall.

Les mer…

Kildesortering - kontainer stasjoner for spesialavfall.

Leieboerforeningen Bergen har fremmet forslag til byrådet og komite for byutvikling og miljø om å få på plass flere løsninger for kontainere hvor folk kan kaste spesialavfall i tilleg til den ordinære boss hentingen.

Les mer…

La matrester og slam komme til nytte!

Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen, CC BY-SA 3.0

Det er ikke god ressurspolitikk å kaste matavfall i forbrenningsanlegget i Rådalen. Det er mye bedre å bruke våtorganisk avfall sammen med slam fra kloakkanlegget til å produsere biogass som miljøvennlig drivstoff til byens busser.

Les mer…

Grønne arbeidsplasser

I morgen er 1. mai – Arbeidernes internasjonale kampdag. I den anledning er det verdt å minne om at miljøvern slett ikke står i motsetning til arbeidsplasser. Miljøvern gir faktisk mange arbeidsplasser!

Les mer…