Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord helse

Bedre miljø uten glyfosat

Ingen sprøytegifter i Bergens parker, takk! Foto til fri bruk

Samtidig som EU-kommisjonen enda en gang mislyktes med å forlenge autorisasjon av plantegiften glyfosat, gikk flertallet i Bergen bystyre aktivt inn for fortsatt bruk av den samme giften.

Les mer…

Trangere tider i barnehagene

Illustrasjonsfoto: Gregor Sticker. CC BY-SA 2.0

Barnehagebarn i Bergen får stadig mindre areal til å utfolde seg. Etter at bystyret krympet den kommunale normen for inneareal, har private barnehager fulgt opp, og det skjer samtidig som bystyret har vedtatt å senke kravene til utendørsareal. Jeg mener det er en bekymringsverdig utvikling.

Les mer…

Luftmåleren kan bli flyttet

Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen, CC BY-SA 3.0

Plasseringen av luftmåleren på Danmarks plass kan gi kunstig lave målinger. De Grønne vil flytte måleren og har fått støtte fra et klart flertall i Komite for miljø og byutvikling.

Les mer…

Det må være trygt å sykle til skolen

Vanskelig sykkelvei. Foto: Kyrre Sørensen/Korellers.no, CC BY-NC 3.0

Skolen kan ikke lenger nekte barn å sykle til skolen. Fra nå av er det foreldrene selv som bestemmer når barna er store nok.. Bystyret må følge opp ved å sikre trygge sykkelveier for barna.

Les mer…

Fakta: Giftig luft gir dårlig helse

Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen, CC BY-SA 3.0

Om lokale helsemyndigheter ikke klarer å finne en sammenheng mellom giftig luft og dårlig helse, er det på tide å løfte blikket og se på all forskningen som dokumenterer helseskader på grunn av luftforurensning i resten av verden. Det er ingen grunn til å tro at luftforurensning er skadelig alle andre steder men ikke i Bergen.

Les mer…

Byrådet somler med sprøytegifter

Ingen sprøytegifter i Bergens parker! Foto til fri bruk

De Grønnes private forslag om slutt på bruk av kjemiske sprøytemidler blir ikke behandlet i bystyret innenfor den reglementerte fristen på seks måneder. Komite for miljø og byutvikling skulle behandlet saken torsdag, men måtte utsette den fordi byrådet ikke har gjort forarbeidet.

Les mer…

Ja til trygg mat, nei til GMO!

Bilde lånt fra Bygdekvinnelaget

Tidligere i uken avslørte Enok Groven og jeg at flere butikker selger ulovlig genmat i Bergen. Vi kunne samtidig trøste oss med at det tross alt er ulovlig med GMO. Så kommer plutselig miljøministeren på banen og åpner for import av genmanipulert mais. Etter det første sjokket har lagt seg, er kampviljen på topp. Vi skal forsvare Norge mot GMO!

Les mer…

Livet i Vågsbunnen

Nedre Korskirkeallmenningen. Foto: Sondre Båtstrand, CC-BY-SA

Som beboer i Vågsbunnen lar jeg meg selvsagt irritere av sprøytespisser og blod i smauene, men mest av alt irriterer jeg meg over manglende politisk handling for å hjelpe mennesker med rusproblemer. Politikken er fortsatt i stor grad preget av moralisme, og det klareste symbolet på moralismen er motstanden mot opprettelse av brukerrom, også kjent som sprøyterom. Et annet eksempel er at Bergen med vitende og vilje velger å alliere seg med andre byer som mislykkes fremfor å lære av dem som får det til.

Les mer…

Rom for grønn politikk

Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen, CC BY-SA 3.0

Mindretallsbyrådet åpner opp et rom for grønn politikk. Det ser i hvert fall lyst ut for en aktiv luftmåler i Loddefjord, og i neste omgang kan bystyret komme til å vedta køprising.

Les mer…

Ta luften på alvor!

Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen, CC BY-SA 3.0

Årsmeldingen for Bergensluften, som byrådet behandlet i dag, viser behov for aktiv luftmåler i Loddefjord, gjeninnføring av vrakpant på gamle vedovner og oljeovner, og trafikkreduserende tiltak. Vi vil puste frisk luft!

Les mer…