Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord grøntareal

Vern om trærne i Jekteviksbakken

På befaring i Jekteviksbakken. Krysset betyr at treet skal felles – om vi ikke får stoppet utbyggeren.

Jekteviksbakken er en grønn perle i en bydel med altfor få grøntområder, men nå skal det bli bygget i området – og et titalls trær er merket for felling. Det er i strid med vedtatt plan, og jeg ber byrådet stoppe fellingen.

Les mer…