Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord forskning

Fakta: Giftig luft gir dårlig helse

Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen, CC BY-SA 3.0

Om lokale helsemyndigheter ikke klarer å finne en sammenheng mellom giftig luft og dårlig helse, er det på tide å løfte blikket og se på all forskningen som dokumenterer helseskader på grunn av luftforurensning i resten av verden. Det er ingen grunn til å tro at luftforurensning er skadelig alle andre steder men ikke i Bergen.

Les mer…

Grøntområder gir lykke

Grønne lunger er viktige for helsen! Foto til fri bruk

Vern av grønne lunger er viktig for trivselen, og nå viser fersk forskning at et bomiljø med grøntområder gir lykkeligere mennesker. Fortettingen i Bergen må ikke gå på bekostning av grønne lunger.

Les mer…

Køprising virker!

Mens flertallet i bystyret vegrer seg mot å innføre tiltak vi vet har effekt, må bergenserne puste inn farlig luft fra saktegående køer. Høyre, som gjerne snakker om viktigheten av kunnskap, burde oppdatere seg på hva som faktisk virker.

Les mer…

Meningsløs jakt på pirater

Bergen Kino taper neppe store penger på fildeling. Foto: Reinhardheydt. Bilde til fri bruk – del i vei!

Filmindustrien har brukt masse ressurser på å stenge fildelingstjenester på nett, men ny forskning fra Copenhagen Business School tyder på at innsatsen ikke gir resultater. Jakten på pirater er ganske meningsløs, og kan faktisk virke mot sin hensikt.

Les mer…

Farlige sprøytegifter

Økologisk hvete med marihøne. Foto: Aalang. CC BY-SA 1.0

Når jeg leser at plantevernmidler er blant verdens mest brukte selvmordsvåpen og om lag tre millioner mennesker blir hvert år blir innlagt med forgiftning fra pesticider, tenker jeg at flere bør få øynene opp for økologisk landbruk.

Les mer…

Olje, klima og forskning

Færre slike er bedre klimapolitikk. Foto: Jarle Vines

Oljedirektoratet mener det er meget stor sannsynlighet for store oljeforekomster i områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Jeg frykter at det er meget stor sannsynlighet for at Norge vil fortsette å øke klimagassutslippene.

Les mer…

Togradersmålet knekker korallene

Utsatt idyll. Foto: Richard Ling, CC BY-Sa 3.0

Norge har som mål å begrense den globale temperaturøkningen til 2 °C over førindustrielt nivå, men togradersmålet er i praksis et ønske om å skape en katastrofe som blant annet vil utslette de fleste korallrevene.

Les mer…

Risikoen øker med farten

Høyere fartsgrenser eller færre biler? Foto: Miljøpartiet De Grønne i Bergen. CC BY-SA 3.0

Noen politikere bryr seg fint lite om kunnskap. Når Bård Hoksrud (Frp) mener høyere fartsgrenser vil bedre sikkerheten på veiene, er det i strid med den forskningen som foreligger: Høyere fart gir flere ulykker – i tillegg til å øke forurensningen.

Les mer…

Gjør det enkelt å leve grønt!

Bybanen til alle bydeler gjør det lettere å reise grønt. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Flertallet ønsker å ta miljøvalg i hverdagen, men mindretallet gjør det – og skylden blir lagt på myndighetene, viser den ferske BI-rapporten Gapet mellom liv og lære innen miljøvern. Jeg tror myndighetene må spille en mye mer aktiv rolle i å legge til rette for miljøvalg.

Les mer…

Vi må legge til rette for miljøhandlinger

Vil vi ha flere til å reise miljøvennlig, må Bybanen bygges ut til alle bydeler. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Miljøbevisste nordmenn gjør heller noe med avfall enn reisevaner, viser fersk studie, og forskning.no konkluderer med at folk som er opptatt av miljø, er flinkast til å gjennomføre tiltak som har liten miljøeffekt. Problemet er i stor grad at det ikke er lagt til rette for miljøvennlige reisevalg, som ved et velfungerende og effektivt kollektivtilbud.

Les mer…