Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord flesland

Sats på jernbanen!

Kampanjeplakat fra Ja til Bergensbanen 4 timer

De Grønne talte togets sak da øst/vest-forbindelsen ble debattert i bystyret i dag. MIdt i klimakrisen trenger vi ikke økt flytrafikk og store nye veier, men storsatsing på jernbane for både person- og godstransport.

Les mer…

Nok flyavganger - sats på toget!

Kampanjeplakat fra Ja til Bergensbanen 4 timer

Mens Bergensordfører Trude Drevland er flau over flytilbudet fra Bergen til Oslo, mener jeg vi bør prioritere et bedre togtilbud av hensyn til klimakrisen vi står midt oppi.

Les mer…

For mye gift på Flesland

Flesland lufthavn sett fra Lyderhorn. Foto: Cavernia, CC BY-SA 3.0

Avinor har kartlagt forurensning ved flyplasser, og Flesland kommer dårlig ut med høye verdier av perfluorerte organiske forbindelser. Det er den tidligere bruken av farlig brannskum som har etterlatt seg problemer som minner oss om viktigheten av føre var-prinsippet med hensyn til miljøgifter.

Les mer…

Ja til bytoget!

Fra NSBs prøvetur på den eksisterende jernbanen mellom Koengen og Minde. Foto: Sondre Båtstrand, CC BY-SA 3.0

Med den store befolkningsveksten Bergen står foran, vil det ikke være nok med busser, Bybanen og sykkelveier: Vi trenger tog!

Les mer…

Sats på jernbane fremfor fly

Høyhastighetstog i Japan. Bilde til fri bruk

Fremfor å bruke milliardbeløp på utbygging av Bergen lufthavn Flesland kunne vi brukt ressursene på å styrke tog som miljøvennlig alternativ. Miljøpartiet De Grønne i Bergen har programfestet å arbeide for at Bergen kommune skal være en pådriver i arbeidet for å bygge høyhastighetsjernbane mellom Bergen og Oslo.

Les mer…

Bruk milliardene på tog, ikke økte klimautslipp

Høyhastighetstog i Japan. Bilde til fri bruk

1. april varslet Avinor at styret hadde gått inn for å forprosjektere en ny flyterminal på Bergen lufthavn Flesland. Dessverre var ikke vedtaket en dårlig aprilspøk, men blodig alvor, og kostnaden er økte klimautslipp og to milliarder kroner ut av vinduet. Jeg vil heller ha satsing på miljøvennlig jernbane.

Les mer…