Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord elbil

Hold på elbil-fordelene!

Foto: www.elbilnorge.no. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 2.5 Generisk

I juli har salget av el-biler falt dramatisk i Norge. Det bør være en vekker for politikere som ivrer for å kutte i fordelene el-bilister i dag nyter godt av.

Les mer…

La el-bilene parkere gratis!

Foto: www.elbilnorge.no. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 2.5 Generisk

På onsdag skal Komite for finans ta stilling til el-bilparkering i ByGarasjen og parkeringshusene Solheim og Nordnes. De Grønne fremmer forslag om fortsatt gratisparkering, og vil også øke antallet kommunale parkeringsplasser for el-biler.

Les mer…

El-biler for luft og klima

Illustrasjonsfoto: www.elbilnorge.no. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 2.5 Generisk

Fylkestinget har vedtatt en klimaplan som skal redusere utslippene, og for å oppnå det, kan både kommuner og borettslag søke om støtte til ladestasjoner. Fylket betaler inntil 25 000 kr per ladestasjon, og på onsdag spør jeg finansbyråden om Bergen har tenkt å benytte seg av muligheten til å tilrettelegge for flere el-biler.

Les mer…

Færre fossilbiler og flere elbiler!

Foto: www.elbilnorge.no. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 2.5 Generisk

Det er grunn til å glede seg over at Bygarasjen får stadig færre kunder, og gratispassasjerer tar over, for når elbiler erstatter fossilbiler, blir luften renere!

Les mer…

Flere elbiler i Bergen!

Tom Sverre Tomren representerer De Grønne på fylkestinget og kjemper for elbiler

Elbiler er en viktig del av løsningen på lokal luftforurensning, og derfor gleder jeg meg stort over at elbilsalet har eksplodert i Bergen det siste året. Fortsatt er det overgang fra privatbil til sykkel og kollektivtransport som er viktigst, men det er også viktig med grønnest mulig privatbiler, og da stiller elbilene i en klasse for seg. Dessverre stemte alliansen av Høyre og Frp, med henholdsvis Venstre og KrF på slep, imot elbilvennlige forslag da De Grønne tok opp saken.

Les mer…

Bergen må satse elektrisk!

Foto: www.elbilnorge.no. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 2.5 Generisk

Mens luftkvaliteten har blitt verre de siste årene, har antallet el-biler i den kommunale bilparken gått ned. Det er uttrykk for en politisk ledelse som fortsatt ikke tar luften på alvor. I årevis har det kommet tomme løfter om satsing på miljøvennlig drivstoff, men fint lite skjer. Det trengs virkelig en grønn stemme i bystyret som kan holde byrådet i ørene på miljøsaker.

Les mer…