Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord demokrati

Nei til biltrafikk over bryggen

Det har vært mye snakk om at bybanen vil ødelegge bryggen, noe som kan diskuteres. Men hvor er alle protestene mot biltrafikken over bryggen? Hvor er alle de demonstrantene som engasjerer seg mot bybane over bryggen når det kommer til dette spørsmålet? Derfor har jeg startet siden nei til biltrafikk over bryggen. Jeg antar at alle de som sier de er glade i bryggen og ikke ønsker bybanen over den nå liker denne siden og sprer den til alle de kjenner. Jeg ville finne det veldig merkelig og lite troverdig hvis de ikke gjør det.

Bilene må vike for folkeliv på Klosterplassen!

Det gamle rådhus. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

I morgen skal bystyret vedta Bergens budsjett for 2016, stenge deler av Klosterplassen for biler og ta stilling til hundeluftegård ved Løvstien. Den grønne gruppen er klar med eget alternativt budsjett og grønne forslag.

Les mer…

Ny giv for lokaldemokratiet

Det gamle rådhus. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Lokaldemokratiet handler om mer enn en stemmeseddel hvert fjerde år. De Grønne vil styrke nærdemokratiet og øke vanlige folks innflytelse hver eneste dag.

Les mer…

Hva kan jeg egentlig love?

Jeg kan love å verne grønne lunger! Foto til fri bruk

Så langt har det kommet 277 spørsmål til politikerne i Bergen på nettstedet #kandulove. Jeg har lyst til å oppklare hva det betyr når jeg svarer ja på spørsmålene der.

Les mer…

MDG i bystyret: Næringsplan, giftopprydning og søndagshandel

Det gamle rådhus huser bystyret. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Næringspolitikk, opprydning av avfallsdeponi og vern av søndagen som annerledesdag står på agendaen når jeg møter i bystyret på onsdag. Blant andre saker er et innbyggerinitiativ for mindre gruppestørrelser i skolen, forslag om å trekke pensjonskassen ut av fossile investeringer, og prøveprosjekt med ny gebyrmodell for boss.

Les mer…

MDG i bystyret: Gaver, bostøtte og turister

Utsikt over Bergen. Foto: Martin254, CC BY-SA 3.0

Bystyret støtter De Grønnes forslag om et gaveregister for folkevalgte. Vil bystyret også støtte krav om færre turistbusser og cruiseskip, og vil byrådet endelig legge frem den lenge etterlengtede saken om internasjonal satsing? Slaget står også om bostøtten. Følg med i bystyret på onsdag!

Les mer…

Mange grønne saker i bystyret

Supplybåt som byrådet egentlig har fullmakt til å nekte adgang til havnen ved dårlig luft. Foto: Badzil, CC BY-SA 3.0

Onsdag er det nytt bystyremøte, og på vegne av De Grønne skal jeg ta opp alt fra mistillit, havneutslipp og sprøytegifter til køprising, gratisbuss og kulturminnevern.

Les mer…

Beskytt helsen eller gå av!

Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen, CC BY-SA 3.0

I neste uke skal bystyret ta stilling til et mistillitsforslag mot byrådsleder Martin Smith-Sivertsen. Mistillit er et radikalt virkemiddel, men helt nødvendig når byrådet viser manglende handlekraft for å beskytte bergensernes helse.

Les mer…

Luft, gatemusikk, politikergaver og innbyggerinitiativ

Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen, CC BY-SA 3.0

I ettermiddagens bystyremøte tar De Grønne opp helhetlige forslag til luftplaner, utfordrer sosialbyråden på restriksjoner på gatemusikk, får trolig flertall for egen sak om politikergaver og vil sikre demokratisk behandling av et innbyggerinitaitiv for trygg skolevei.

Les mer…

Et velfungerende nærdemokrati

Bergen. Foto: Martin254, CC BY-SA 3.0

Med en provoserende tekst om at velforeningene er roten til alt ondt, har BT-kommentator Mathias Fischer lyktes med å skape en debatt. Representanter for Stølestrøkenes velforening og Sydnes & Nøstet vel har gitt betimelige svar på kommentaren, og jeg vil legge til viktigheten av velforeninger i et velfungerende lokaldemokrati.

Les mer…