Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord bystyret

På tide å oppfylle klimamålene!

Klimapolitikken er preget av store ord, ambisiøse mål og manglende vilje til å gjennomføre målene. Den nye klimahandlingsplanen i Bergen er intet unntak, men bystyret har fortsatt muligheten til å stramme opp planen.

Les mer…

Bedre miljø uten glyfosat

Ingen sprøytegifter i Bergens parker, takk! Foto til fri bruk

Samtidig som EU-kommisjonen enda en gang mislyktes med å forlenge autorisasjon av plantegiften glyfosat, gikk flertallet i Bergen bystyre aktivt inn for fortsatt bruk av den samme giften.

Les mer…

La trærne stå!

På befaring i Jekteviksbakken i sommer.

Når en utbygger får lov til å se bort fra bystyrets vedtatte reguleringsbestemmelser, legger kommunen opp til stadige krangler mens bystyrets innflytelse blir svekket. Derfor må byrådet sette utbyggeren på plass i saken om Jekteviksbakken – og trærne må bli stående.

Les mer…

Et budsjett for fremtiden

Sats på sykkelveier! Foto: Kyrre Sørensen/Korellers.no, CC BY-NC 3.0

I dag behandler bystyret Bergensbudsjettet for 2016. Miljøpartiet De Grønne fremmer vårt eget alternative budsjett med større satsing på blant annet sykkelveier og trygge skoleveier, landstrøm i havnen, energisparing, og dyrevern, så vel som reversering av kutt i sosialhjelp og kultur.

Les mer…

Bilene må vike for folkeliv på Klosterplassen!

Det gamle rådhus. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

I morgen skal bystyret vedta Bergens budsjett for 2016, stenge deler av Klosterplassen for biler og ta stilling til hundeluftegård ved Løvstien. Den grønne gruppen er klar med eget alternativt budsjett og grønne forslag.

Les mer…

Grønne saker i bystyret

Det gamle rådhus. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Onsdag er det klart for et nytt bystyremøte, og blant de mange sakene på sakskartet kommer det en rekke grønne forslag og spørsmål. Vi tar opp saker som husleieøkningen i kommunale utleieboliger, trærne i Jekteviksbakken, nattestengning mot helikopterstøy, flytting av luftmåleren, en helhetlig plan for utbygging ved Gamle Bergen og forebygging av sykefravær i barnehager.

Les mer…

Ny giv for lokaldemokratiet

Det gamle rådhus. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Lokaldemokratiet handler om mer enn en stemmeseddel hvert fjerde år. De Grønne vil styrke nærdemokratiet og øke vanlige folks innflytelse hver eneste dag.

Les mer…

MDG i bystyret: Næringsplan, giftopprydning og søndagshandel

Det gamle rådhus huser bystyret. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Næringspolitikk, opprydning av avfallsdeponi og vern av søndagen som annerledesdag står på agendaen når jeg møter i bystyret på onsdag. Blant andre saker er et innbyggerinitiativ for mindre gruppestørrelser i skolen, forslag om å trekke pensjonskassen ut av fossile investeringer, og prøveprosjekt med ny gebyrmodell for boss.

Les mer…

Mange grønne saker i bystyret

Supplybåt som byrådet egentlig har fullmakt til å nekte adgang til havnen ved dårlig luft. Foto: Badzil, CC BY-SA 3.0

Onsdag er det nytt bystyremøte, og på vegne av De Grønne skal jeg ta opp alt fra mistillit, havneutslipp og sprøytegifter til køprising, gratisbuss og kulturminnevern.

Les mer…

Luft, gatemusikk, politikergaver og innbyggerinitiativ

Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen, CC BY-SA 3.0

I ettermiddagens bystyremøte tar De Grønne opp helhetlige forslag til luftplaner, utfordrer sosialbyråden på restriksjoner på gatemusikk, får trolig flertall for egen sak om politikergaver og vil sikre demokratisk behandling av et innbyggerinitaitiv for trygg skolevei.

Les mer…