Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord bybanen

Håp for bystyret og Bybanen

Bybanen. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Byrådspartiene vedtok å legge Bybanen i tunnel ved Kjøttbasaren. Like etter brøt samarbeidet sammen. Jeg sammenlikner situasjonen med da Norge fikk parlamentarisk demokrati, og håper fortsatt på tunnelinnslag i Peter Motzfeldtsgate.

Les mer…

Et kompromiss som truer kulturminner

Bybanen. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Bystyret gikk med knappest mulig margin inn for det dårligste alternativet til trasé for Bybanen gjennom sentrum i retning Åsane: Tunnelinnslaget blir ved Kjøttbasaren, midt i kulturlagene og med stor fare for å destabilisere hele området.

Les mer…

Ja til Bryggen og Bybanen - hver for seg

Bryggen. Foto: Nina Aldin Thune, CC-BY-SA

I går ble det endelig klart: Det blir ikke bybane over Bryggen. Nå fortsetter arbeidet med å få fjernet all trafikken fra Bryggen.

Les mer…

Tunnel er best for Bybanen og Bryggen

Bybanen. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Bygging av Bybanen til Åsane blir dyrere enn kommunens fagetat har antatt. Utover det var det lite nytt i den eksterne kvalitetssikringen av kostnader som ble lagt frem i dag. De Grønne står stødig på at tunnel i sentrum er best for både Bybanen og Bryggen.

Les mer…

Bergen skal bestemme!

Bybanen. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Lokaldemokratiet er satt på sidelinjen om Stortinget skal true Bergen til å velge en Bybaneløsning verken bystyret eller befolkningen støtter. Derfor er det gledelig at både tilhengere og motstandere av tunnel reagerer på Venstres utspill om at staten skal tvinge Bergen til å godta Bybanen over Bryggen.

Les mer…

Folkeliv på Bryggen, ikke biler og bane

Bybanen er flott, men trenger ikke å gå akkurat her. Foto: Nina Aldin Thune, CC-BY-SA

– En Bybane fremfor Bryggen vil kunne føre til uakseptable konflikter med kulturminner av internasjonal verdi, mener Riksantikvaren, og Miljøpartiet De Grønne er enig: Bybanen bør heller gå i tunnel enn å komme i direkte konflikt med Bryggen.

Les mer…

Det grønne bylivet

Stem grønt for Bergen! Foto: Martin254, CC BY-SA 3.0

Byer byr på mange fordeler og et mangfoldig kulturliv, men er ofte i altfor stor grad preget av eksos, støy og grå flater. Gatene, som før i tiden var sosiale møteplasser, er ofte redusert til rene transportårer. Saktegående køer forpester luften og lager støy, mens store arealer er lagt under asfalt.

Les mer…

Misbruk av fellesskapets penger!

Bybanen. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Er det noen som tror Bybanen blir bedre av at 36 politikere og byråkrater sløser bort over 300 000 kr på tur i Frankrike? Jeg reagerer kraftig på slik misbruk av offentlige midler.

Les mer…

Marsj for Bybanen på lørdag

Heia Bybanen! Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

På lørdag er det klart for Bybanemarsjen 2011. En rekke organisasjoner og partier som støtter videre utbygging av Bybanen har tatt initiativ til markeringen, som starter på banestoppet på Wergeland kl 13 for så å bevege seg til sentrum for egen maskin.

Les mer…

Sløs og forsøpling på Bybanen

Unødvendig papir på bakken. Foto: Sondre Båtstrand, CC BY-SA 3.0

Når du kjøper billett på automatene til Bybanen, får du tre papirlapper. Det betyr unødvendig mye papirforbruk, og dessverre at Bybanestoppene flyter over av papiravfall. Jeg håper Bybanen kan bedre miljøpolitikken sin og redusere antallet kvitteringer.

Les mer…