Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord buss

Bedre med buss enn bil

De beste bussene har ingen utslipp. Foto: Alasdair McLellan. Bilde til fri bruk

Datokjøring har ikke har særlig effekt på luftkvaliteten, het det på bt.no 2. februar, underbygget av en sammenlikning av NO2-utslipp mellom dieselbusser og bensinbiler. Vi trenger busser på biogass og elektrisitet, men datokjøring fungerer også i dag.

Les mer…

Bekjemper svevestøv med gratis kollektivtransport

Bybanen. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

De neste dagene blir kollektivtransporten gratis i Paris for å bøte på dårlig luftkvalitet. I Bergen ble et forslag om forsøk med gratis buss og bane nedstemt, men kanskje erfaringene fra Paris kan bidra til å snu bystyret?

Les mer…

Bystyret: Fra luft til musikk

Her i Det gamle rådhus, møtes bystyret. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Luftforurensning i havnen, forsøk med gratis kollektivtransport og øvingslokaler for musikere er blant sakene jeg tar opp i bystyret på onsdag. Du kan følge møtet på web-tv fra kl 16.

Les mer…

Vilje til å satse på trolleybusser!

Heia trolleybussen! Foto: Alasdair McLellan. Bilde til fri bruk

Så sant politikerne sier ja onsdag, skal Hordaland fylkeskommune frem mot neste sommer vurdere om trolleybussnettet skal utvides, melder NRK. Det er gode nyheter for oss som er opptatt av miljøvennlig samferdsel!

Les mer…

La oss prøve gratis kollektivtransport!

Bybanen. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

I dag lanserer Torstein Dahle og jeg vårt private forslag om å starte et forsøksprosjekt med gratis kollektivtransport i Bergen. Ekstremt rødgrønt, skriver BA, men forhåpentligvis kan flere partier også støtte forsøket: Gratis kollektivtransport er både sosialt og miljøvennlig, og er en konsekvens av ønsket om å fjerne køene og redusere forurensningen.

Les mer…

Biogass lønner seg både økologisk og økonomisk

Forurensning i Bergen – med matavfall på tanken blir det bedre luft! Foto: Prillen, CC-BY-SA

En ny dansk rapport peker på at det kan være billigere å lage gass av matavfallet enn å forbrenne det. Det underbygger De Grønnes poeng om at matavfall ikke bør ende i forbrenningsanlegget, men bli utnyttet som et miljøvennlig råstoff til produksjon av biogass til bruk i blant annet busser.

Les mer…

Mens vi venter på trolleybussene...

Foto: Alasdair McLellan. Bilde til fri bruk

Mens krisetiltak som datokjøring og flere busser blir avvist fordi dieselbussene blir påstått å være verre enn biler, står 31 gass-busser parkert på Haukås. Venstre vil ikke bruke bussene – fordi partiet heller vil ha trolleybusser. Det er en merkelig argumentasjon, for selv om vi på sikt vil ha flere trolleybusser, er gass-bussene et godt tiltak som har effekt her og nå.

Les mer…

Tid for trolley

Heia trolleybussen! Foto: Alasdair McLellan. Bilde til fri bruk

Trolleybusser er miljøvennlig kollektivtransport i praksis, og både i bystyret og på fylkestinget har Miljøpartiet De Grønne talt trolleybussenes sak. Det kommer vi til å fortsette med.

Les mer…

Slipp bussene frem!

Busser som suser forbi privatbiler i saktegående kø, er et godt argument for å reise kollektivt. Derfor er det fortvilende at det blir etablert så få kollektivfelt i Bergen. Skal vi ha flere til å reise kollektivt, må vi favorisere kollektivtransport med egne felter.

Les mer…

Fra diesel til biogass

Trolleybussen er miljøvennlig og elektrisk. Foto: Alasdair McLellan

Da Miljøpartiet De Grønne og Byluftlisten kritiserte fylket for fortsatt satsing på dieselbusser, fikk vi uventet motbør fra Venstre. Vi ønsker busser på biogass fra matavfall og slam, men hadde slett ikke ventet at Venstre skulle være så skeptisk.

Les mer…