Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord bryggen

Nei til biltrafikk over bryggen

Det har vært mye snakk om at bybanen vil ødelegge bryggen, noe som kan diskuteres. Men hvor er alle protestene mot biltrafikken over bryggen? Hvor er alle de demonstrantene som engasjerer seg mot bybane over bryggen når det kommer til dette spørsmålet? Derfor har jeg startet siden nei til biltrafikk over bryggen. Jeg antar at alle de som sier de er glade i bryggen og ikke ønsker bybanen over den nå liker denne siden og sprer den til alle de kjenner. Jeg ville finne det veldig merkelig og lite troverdig hvis de ikke gjør det.

Et kompromiss som truer kulturminner

Bybanen. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Bystyret gikk med knappest mulig margin inn for det dårligste alternativet til trasé for Bybanen gjennom sentrum i retning Åsane: Tunnelinnslaget blir ved Kjøttbasaren, midt i kulturlagene og med stor fare for å destabilisere hele området.

Les mer…

Ja til Bryggen og Bybanen - hver for seg

Bryggen. Foto: Nina Aldin Thune, CC-BY-SA

I går ble det endelig klart: Det blir ikke bybane over Bryggen. Nå fortsetter arbeidet med å få fjernet all trafikken fra Bryggen.

Les mer…

Tunnel er best for Bybanen og Bryggen

Bybanen. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Bygging av Bybanen til Åsane blir dyrere enn kommunens fagetat har antatt. Utover det var det lite nytt i den eksterne kvalitetssikringen av kostnader som ble lagt frem i dag. De Grønne står stødig på at tunnel i sentrum er best for både Bybanen og Bryggen.

Les mer…

Bergen skal bestemme!

Bybanen. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Lokaldemokratiet er satt på sidelinjen om Stortinget skal true Bergen til å velge en Bybaneløsning verken bystyret eller befolkningen støtter. Derfor er det gledelig at både tilhengere og motstandere av tunnel reagerer på Venstres utspill om at staten skal tvinge Bergen til å godta Bybanen over Bryggen.

Les mer…

Folkeliv på Bryggen, ikke biler og bane

Bybanen er flott, men trenger ikke å gå akkurat her. Foto: Nina Aldin Thune, CC-BY-SA

– En Bybane fremfor Bryggen vil kunne føre til uakseptable konflikter med kulturminner av internasjonal verdi, mener Riksantikvaren, og Miljøpartiet De Grønne er enig: Bybanen bør heller gå i tunnel enn å komme i direkte konflikt med Bryggen.

Les mer…