Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord boss

Viktig med kort vei til returpunkter

Lang avstand til returpunkter hever barrieren for å sortere avfall. Derfor er det beklagelig at BIR har fjernet flere returpunkter og nå truer med å fjerne enda en container for plastavfall.

Les mer…

Må kunne straffe forsøpling

Vakker by – hold den ren! Foto: Nina Aldin Thune, CC-BY-SA

Mens bosset tidvis flyter i gatene, blir ingen straffet for forsøplingen. For tre år siden kunne vi lese at kommunen tør ikke bøtelegge forsøplerne. Nå viser det seg at en kan kun gi gebyr hvis synderen tar imot frivillig. Her må det ryddes opp!

Les mer…

Håp for frivilligheten

Krav om kurs for at idrettslag kunne plukke boss langs veiene så ut til å stoppe innbringende dugnader og føre til mer boss langs veiene, men løsningen kan bli enkle brevkurs. De Grønne stilte spørsmål om saken i bystyrets januarmøte, og har fått god respons fra ansvarlig byråd.

Les mer…

La idrettslag plukke boss

Bergen kommune vil ikke lenger gi idrettslag oppdrag i å plukke boss langs veiene i bydelene. De Grønne reagerer og tar saken opp i bystyret på onsdag.

Les mer…

Kronglete å plukke boss

Vakker by – hold den ren! Foto: Nina Aldin Thune, CC-BY-SA

To bossaker har skapt engasjement de siste dagene: Først var det nyheten om at idrettslag mister muligheten til å tjene penger på å plukke boss fordi Vegvesenet stiller krav om kursing, så kom det frem at Bergen kommune ville ofre Rein By til fordel for konkurranseutsetting. Heldigvis snudde kommunen i den siste saken, men resultatet av den første saken kan bli mindre penger til idrett og mer boss i byen.

Les mer…

Biogass lønner seg både økologisk og økonomisk

Forurensning i Bergen – med matavfall på tanken blir det bedre luft! Foto: Prillen, CC-BY-SA

En ny dansk rapport peker på at det kan være billigere å lage gass av matavfallet enn å forbrenne det. Det underbygger De Grønnes poeng om at matavfall ikke bør ende i forbrenningsanlegget, men bli utnyttet som et miljøvennlig råstoff til produksjon av biogass til bruk i blant annet busser.

Les mer…

Lavere gebyr med mindre restavfall

I ettermiddagens møte i Komite for finans skal vi behandle gebyrene for renovasjon, og på vegne av De Grønne fremmer jeg forslag som vil belønne dem som kaster lite restavfall.

Les mer…

Streik, boss og kildesortering

Når restavfallet ikke blir hentet, kan ikke folk lukke øynene for forbrukersamfunnets skitne bakside. Jeg håper bosstreiken blir en real tankevekker, og når rottene koser seg i gatene, kan vi angre på at vi ikke har innført sortering av matavfall.

Les mer…

Hold byen vakker!

Vakker by. Foto: Nina Aldin Thune, CC-BY-SA

Alle som har gått tur i sentrum en tidlig søndagsmorgen, vet at det flyter boss i gatene. Sentrum oversvømmes av boss fordi folk ikke gidder å bruke bosspannene og selv om forsøpling skal gi 500 kr i bot, slipper alle unna. Jeg mener vi både må gjøre noe med holdningene til byrommet og begrense forsøplingen fra hurtigmatsteder.

Les mer…

Hold gatene rene!

Vakker by. Foto: Nina Aldin Thune, CC-BY-SA

Bergen er en vakker by, men sene helgekvelder blir sentrale Bergensgater utsatt for massiv forsøpling, og det flyter av emballasje og rester fra hurtigmatsteder. Det er et spørsmål blant annet om bedre muligheter for å kvitte seg med avfall, men vi kommer ikke utenom at det er noen grisete holdninger vi må ta tak i.

Les mer…