Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord bil

Bilene vekk fra Klosteret!

Klosteret rundt 1865. Fotograf: Knud Knudsen. Arkivet etter Bergen Formannskap, Bergen Byarkiv – hentet fra Bergen byleksikon

Utekino på Klosteret ble igjen en stor suksess. Når bilene viker plass, slipper folkelivet til. Slik burde det være hele tiden.

Les mer…

Bedre med buss enn bil

De beste bussene har ingen utslipp. Foto: Alasdair McLellan. Bilde til fri bruk

Datokjøring har ikke har særlig effekt på luftkvaliteten, het det på bt.no 2. februar, underbygget av en sammenlikning av NO2-utslipp mellom dieselbusser og bensinbiler. Vi trenger busser på biogass og elektrisitet, men datokjøring fungerer også i dag.

Les mer…

La el-bilene parkere gratis!

Foto: www.elbilnorge.no. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 2.5 Generisk

På onsdag skal Komite for finans ta stilling til el-bilparkering i ByGarasjen og parkeringshusene Solheim og Nordnes. De Grønne fremmer forslag om fortsatt gratisparkering, og vil også øke antallet kommunale parkeringsplasser for el-biler.

Les mer…

Færre fossilbiler og flere elbiler!

Foto: www.elbilnorge.no. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 2.5 Generisk

Det er grunn til å glede seg over at Bygarasjen får stadig færre kunder, og gratispassasjerer tar over, for når elbiler erstatter fossilbiler, blir luften renere!

Les mer…

Mange grønne forslag i bystyret

Her i Det gamle rådhus, møtes bystyret. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Når bystyret samler seg til møte i ettermiddag, ligger en rekke grønne forslag klare til behandling. De Grønne tar opp blant annet viltoverganger, offentlige sykkelpumper, grønne tak, cruisetrafikk, friluftsliv og krisehåndtering. Du kan selv se møtet på web-tv fra kl 16.

Les mer…

Selvsagt er buss bedre enn bil!

Oppslag om at en dieselbuss slipper ut like mye NO2 som 300 bensinbiler blir absurd nok brukt som argument imot datokjøring. Enkel matematikk – og logikk – tilsier dog at en buss fortsatt er langt mer miljøvennlig enn masse biler.

Les mer…

Del på bilene!

Mer deling og færre parkeringsplasser, takk! Foto: Sondre Båtstrand, CC BY-SA 3.0

Stadig flere biler i byen gir støv, støy, klimautslipp og plassmangel, og de fleste av bilene er ikke i bruk mer enn en halvtime daglig. Når en fersk rapport viser at en bil i et bilkollektiv erstatter 5-15 privatbiler, må vi folkevalgte legge til rette for økt deling, i tillegg til bedre kollektiv- og sykkeltilbud.

Les mer…

Gladsak: Hjemmetjenesten kjøper elbiler

Illustrasjonsfoto: www.elbilnorge.no. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 2.5 Generisk

Selv om jeg ofte kritiserer byrådet for manglende handlekraft i miljøpolitikken, føler jeg at det er på tide å gi litt ros i dag: Ved utgangen av februar vil 25 prosent av bilene til Bergen hjemmetjenester AS være elbiler. Bra!

Les mer…

Elbiler må favoriseres av hensyn til luft og klima

Foto: www.elbilnorge.no. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 2.5 Generisk

Både luften lokalt og klimaet globalt er tjent med at flere legger om fra fossilbil til elbil. Da er det illevarslende at regjeringen vil ikke lenger frede fordelene elbilene har, for mer enn ett år av gangen. Nå må regjeringen slutte å vingle i miljøpolitikken: Det må fortsatt lønne seg å gjøre en innsats for miljøet!

Les mer…

Politikk for bilfrie liv

Biler er stort sett forurensende, støyende og arealkrevende, og det blir stadig flere av dem. VG Nett melder at verdens bilbestand passerte for første gang i verdenshistorien en milliard biler i løpet av 2010, ifølge en beregning. Her i Bergen har bilbestanden økt med flere enn 30 000 biler mellom 1999 og 2009, ifølge Samferdselsdata for Bergen 2009. Det er på tide med politikk for færre biler.

Les mer…