Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord barnehage

Trangere tider i barnehagene

Illustrasjonsfoto: Gregor Sticker. CC BY-SA 2.0

Barnehagebarn i Bergen får stadig mindre areal til å utfolde seg. Etter at bystyret krympet den kommunale normen for inneareal, har private barnehager fulgt opp, og det skjer samtidig som bystyret har vedtatt å senke kravene til utendørsareal. Jeg mener det er en bekymringsverdig utvikling.

Les mer…

Gi plass til lek!

Illustrasjonsfoto: Gregor Sticker. CC BY-SA 2.0

Et av tiltakene byrådet vil ha gjennom for å løse problemet med manglende barnehageplasser er å presse enda flere barn inn på samme areal. Etat for helsetjenester advarer og jeg kommer til å stemme imot i bystyret. Jeg håper flertallet også er opptatt av å sikre barn skikkelige forhold.

Les mer…

Skinstø skole består!

Skinstø skole. Foto: Bergen kommune

- Vi tar reaksjonene fra elever og foreldre på Skinstø på alvor, sa byrådsleder Monica Mæland etter at byrådet trakk forslaget om å gjøre Skinstø skole i Åsane om til barnehage for barn fra andre bydeler. Bra jobbet, elever og foreldre!

Les mer…

Lokal kontantstøtte kan redde Skinstø skole

Økt transportbehov gir mer kø. Foto: Miljøpartiet De Grønne i Bergen. CC BY-SA 3.0

Avvikling av kontantstøtten for toåringer gjør at Bergen vil trenge 450 flere barnehageplasser, og byrådet vil ofre Skinstø skole i Åsane, som skal bli bygget om til barnehage for barn fra andre bydeler enn Åsane. Byrådet skulle heller hørt på De Grønne og videreført kontantstøtte for toåringer.

Les mer…

Vi kan redusere reisebehovet

Mindre transportbehov gir renere luft! Foto: Bergen MDG, CC BY-SA 3.0

Dårlig planlegging skaper et unødvendig stort transportbehov. I Byavisen kan vi lese om Hanne på 19 måneder som bor på Dokken, men har fått barnehageplass i Indre Arna. Det er et godt eksempel på feilslått politikk, og viser behovet for bedre byplanlegging. Ved å fylle flere behov i nærmiljøet, slipper barn og foreldre å stresse med transport: Målet må være at flest mulig kan gå eller sykle til og fra barnehager.

Les mer…