Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord barn

La ungene sykle!

Sykkelvei i Danmark. Foto: Henrik Bøgh, CC BY-SA 3.0

Barn som kjøres til skole og fritidsaktiviteter blir mer sårbare i trafikken, ifølge Skadeforebyggende forum. Det viser igjen viktigheten av trygge skoleveier.

Les mer…

Flott engasjement for trygg skolevei

Her i Det gamle rådhus, møtes bystyret. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

– Vi vil ha trygg skolevei, runget det takfast fra et førtitalls skoleunger utenfor Gamle Rådhus mandag morgen. Jeg gleder meg over et flott engasjement for en viktig sak, men frykter at flertallet fortsatt vil prioritere biler over barn når bystyret skal behandle innbyggerinitiativet fra FAU ved Nygårdslien skole.

Les mer…

Luftforurensning mest skadelig for spedbarn

Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen, CC BY-SA 3.0

Barn er ekstra sårbare for forurensning, og det er ingen overraskelse at ny forskning viser at babyer som bor ved en trafikkert vei har større risiko for dårlig lungefunksjon senere. Jeg håper byrådet merker seg forskningen.

Les mer…

Trygge skoleveier og sunne barn

– Må det skje en ulykke før det blir gjort noe? spør fortvilte elever og foreldre ved Seim skule. Deres situasjon er dessverre ikke enestående, men samtidig svært alvorlig, både med tanke på helse og miljø. Vi må prioritere trygge skoleveier over nye veiutbygginger, og vi må ha senkede fartsgrenser rundt skolene.

Les mer…

Gi plass til lek!

Illustrasjonsfoto: Gregor Sticker. CC BY-SA 2.0

Et av tiltakene byrådet vil ha gjennom for å løse problemet med manglende barnehageplasser er å presse enda flere barn inn på samme areal. Etat for helsetjenester advarer og jeg kommer til å stemme imot i bystyret. Jeg håper flertallet også er opptatt av å sikre barn skikkelige forhold.

Les mer…

La Skinstø skole bestå!

Skinstø skole. Foto: Bergen kommune

Elever, lærere og foreldre ved Skinstø grendaskole nekter å la byrådet overkjøre dem og legge ned skolen. Tidligere i år førte folkelig press til at byrådet snudde og stoppet nedleggelsen av Løvås skole, og jeg tror det samme kan skje med Skinstø!

Les mer…

Lokal kontantstøtte kan redde Skinstø skole

Økt transportbehov gir mer kø. Foto: Miljøpartiet De Grønne i Bergen. CC BY-SA 3.0

Avvikling av kontantstøtten for toåringer gjør at Bergen vil trenge 450 flere barnehageplasser, og byrådet vil ofre Skinstø skole i Åsane, som skal bli bygget om til barnehage for barn fra andre bydeler enn Åsane. Byrådet skulle heller hørt på De Grønne og videreført kontantstøtte for toåringer.

Les mer…

Lysbakken bør lytte til jordmor

Jobb mindre, lev mer. Foto: Grønn Ungdom

Parolen jobb mindre, lev mer er viktig for grønn politikk, og danner noe av bakgrunnen for De Grønnes engasjement for kontantstøtten: Vi vil gi familier muligheten til å tilbringe mer tid sammen. Det står i motsetning til arbeidslinjen som ofte preger rødere partier og som nok er bakgrunnen for Audun Lysbakken utspill om at mødre heller bør jobbe enn å amme. Jordmor Rachel Myr fra Kristiansand kommer med viktig kritikk av utspillet.

Les mer…

På debattmøte om barnefattigdom

Fra markering utenfor bystyresalen i forbindelse med kuttene i sosialbudsjettet for 2011. Foto: Sondre Båtstrand, CC BY-SA 3.0

I dag inviterte en rekke organisasjoner til debattmøte om barnefattigdom i Bergen. Etter faglige innledninger og noen ord fra barne-, familie- og inkluderingsminister Audun Lysbakken, var det tid for partidebatt. Høyre glimret med sitt fravær, men Miljøpartiet De Grønne var på plass.

Les mer…

Vi kan redusere reisebehovet

Mindre transportbehov gir renere luft! Foto: Bergen MDG, CC BY-SA 3.0

Dårlig planlegging skaper et unødvendig stort transportbehov. I Byavisen kan vi lese om Hanne på 19 måneder som bor på Dokken, men har fått barnehageplass i Indre Arna. Det er et godt eksempel på feilslått politikk, og viser behovet for bedre byplanlegging. Ved å fylle flere behov i nærmiljøet, slipper barn og foreldre å stresse med transport: Målet må være at flest mulig kan gå eller sykle til og fra barnehager.

Les mer…