Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord avfall

Matsentral i det blå

Mat skal spises! Bilde til fri bruk

For to år siden la jeg frem forslag om at kommunen skulle støtte en matsentral som tar imot overskuddsmat fra dagligvarebutikker og gir til fattige. Det ble nedstemt, men i en protokolltilførsel stilte byrådspartiene seg positive til tiltaket. I dag kom det frem at byrådet ikke har gjort noe med saken siden det.

Les mer…

Vi trenger ikke å bruke 1 mrd poser i året!

Regjeringens forslag om ny avgift på plast- og papirposer miljøavgift på 1,50 krone per plastpose og papirpose møter motstand fra BIR som frykter griseri om ikke folk pakker restavfallet sitt inn i plastposer. BIR vil derfor tilby sine egne poser – og jeg håper de blir laget av biologisk nedbrytbare materialer.

Les mer…

Viktig med kort vei til returpunkter

Lang avstand til returpunkter hever barrieren for å sortere avfall. Derfor er det beklagelig at BIR har fjernet flere returpunkter og nå truer med å fjerne enda en container for plastavfall.

Les mer…

Økt pant gir bedre miljø

Panten på 1 kr har stått stille siden 1986

Miljødirektoratet vil øke panten på bokser og flasker. Det er på høy tid, for halvlitersflasker har 1 kr i pant i dag som i 1986. Økt pant vil gi færre ressurser på avveie.

Les mer…

Biogass lønner seg både økologisk og økonomisk

Forurensning i Bergen – med matavfall på tanken blir det bedre luft! Foto: Prillen, CC-BY-SA

En ny dansk rapport peker på at det kan være billigere å lage gass av matavfallet enn å forbrenne det. Det underbygger De Grønnes poeng om at matavfall ikke bør ende i forbrenningsanlegget, men bli utnyttet som et miljøvennlig råstoff til produksjon av biogass til bruk i blant annet busser.

Les mer…

Lavere gebyr med mindre restavfall

I ettermiddagens møte i Komite for finans skal vi behandle gebyrene for renovasjon, og på vegne av De Grønne fremmer jeg forslag som vil belønne dem som kaster lite restavfall.

Les mer…

Streik, boss og kildesortering

Når restavfallet ikke blir hentet, kan ikke folk lukke øynene for forbrukersamfunnets skitne bakside. Jeg håper bosstreiken blir en real tankevekker, og når rottene koser seg i gatene, kan vi angre på at vi ikke har innført sortering av matavfall.

Les mer…

Stopp dumping av gruveavfall i sjø!

Førdefjorden er en av mange fjorder som er utruet av gruveavfall. Foto: SnowyM, bildet er til fri bruk

Gruvedrift truer Repparfjorden, Bøkfjorden til og Førdefjorden. Foreløpig er det ikke noe forbud mot dumping av gruveavfall i sjø, men det vil Miljøpartiet De Grønne rette på. I helgen tok landsmøtet i partiet et klart standpunkt mot sjødeponering av gruveavfall.

Les mer…

Kildesortering - kontainer stasjoner for spesialavfall.

Leieboerforeningen Bergen har fremmet forslag til byrådet og komite for byutvikling og miljø om å få på plass flere løsninger for kontainere hvor folk kan kaste spesialavfall i tilleg til den ordinære boss hentingen.

Les mer…

La matrester og slam komme til nytte!

Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen, CC BY-SA 3.0

Det er ikke god ressurspolitikk å kaste matavfall i forbrenningsanlegget i Rådalen. Det er mye bedre å bruke våtorganisk avfall sammen med slam fra kloakkanlegget til å produsere biogass som miljøvennlig drivstoff til byens busser.

Les mer…