Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord arbeid

Grønn 1. mai: Mer tid, mindre forbruk!

Framtiden er grønn! Foto: MDG

Med parolene Mer tid, mindre forbruk. Ja til sekstimersdagen og Framtiden er grønn var De Grønne godt plassert mellom Framtiden i våre hender og Natur og Ungdom i 1. mai-toget i Bergen.

Les mer…

Jobb mindre, lev mer!

Jobb mindre, lev mer. Foto: Grønn Ungdom

- Vi må alle jobbe mer for å sikre framtidas velferd, sier Spekter-sjefen i et angrep på dem som velger deltidsarbeid. Jeg ser ikke poenget med at alle absolutt skal jobbe mer, og mener redusert arbeidstid kan øke livskvalitet – og livskvalitet er viktigere enn økonomisk vekst.

Les mer…

Lysbakken bør lytte til jordmor

Jobb mindre, lev mer. Foto: Grønn Ungdom

Parolen jobb mindre, lev mer er viktig for grønn politikk, og danner noe av bakgrunnen for De Grønnes engasjement for kontantstøtten: Vi vil gi familier muligheten til å tilbringe mer tid sammen. Det står i motsetning til arbeidslinjen som ofte preger rødere partier og som nok er bakgrunnen for Audun Lysbakken utspill om at mødre heller bør jobbe enn å amme. Jordmor Rachel Myr fra Kristiansand kommer med viktig kritikk av utspillet.

Les mer…

Amnesti for papirløse

Søndag gikk 15 menn i kirkeasyl i Johanneskirken. De har innledet en sultestreik, og ønsker oppmerksomhet rundt forholdene for papirløse flyktninger. Det er en gruppe som blir forsømt i samfunnet, og Miljøpartiet De Grønne har gått inn for å gi papirløse flyktninger amnesti.

Les mer…

Grønn næringspolitikk

Næringslivet taper på køene. Foto: Miljøpartiet De Grønne i BergenCC BY-SA 3.0

Et grønt næringsliv står sentralt i omleggingen til et miljøvennlig samfunn. Mye må avgjøres på statlig nivå, men også lokalt i Bergen vil vi grønne ta grep for næringslivet. I valgundersøkelsen til Bergen Næringsråd har vi løftet frem tre hovedsaker: Å kutte køene, etablere miljøarbeidsplasser og støtte gründere og småbedrifter.

Les mer…

Verdens miljødag som fridag

Syklister markerer Verdens miljødag. Bilde til fri bruk

Vi grønne ønsker både redusert arbeidstid og økt fokus på miljøvern, så da må det vel passe å gjøre Verdens miljødag til en offentlig fridag? Forslaget ble før helgen lansert av Tom Sverre Tomren, førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne til fylkestinget i Hordaland, og har fått støtte fra Fremtiden i våre hender.

Les mer…

Grønne arbeidsplasser

I morgen er 1. mai – Arbeidernes internasjonale kampdag. I den anledning er det verdt å minne om at miljøvern slett ikke står i motsetning til arbeidsplasser. Miljøvern gir faktisk mange arbeidsplasser!

Les mer…