Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for stikkord økonomi

Et budsjett for fremtiden

Sats på sykkelveier! Foto: Kyrre Sørensen/Korellers.no, CC BY-NC 3.0

I dag behandler bystyret Bergensbudsjettet for 2016. Miljøpartiet De Grønne fremmer vårt eget alternative budsjett med større satsing på blant annet sykkelveier og trygge skoleveier, landstrøm i havnen, energisparing, og dyrevern, så vel som reversering av kutt i sosialhjelp og kultur.

Les mer…

Grønn skattekommisjon med dårlige nyheter for byluften

Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen, CC BY-SA 3.0

Mens byrådet vil avvikle gratis elbil-parkering, foreslår Grønn skattekommisjon å droppe flere fordeler for elbiler. Jeg frykter for byluften om forslagene blir tatt til følge.

Les mer…

Finanspolitikerne vil vite mer

Bergen rådhus. Foto: David40226543, CC BY-SA 3.0

De tidligere miljøbyrådene Filip Rygg og Lisbeth Iversen kunne ikke stille da bystyret arrangerte offentlig høring om forsinkelser og overskridelser rundt oppgradering av renseanlegg og bygging av biogassanlegg, men får en ny sjanse når Komite for finans inviterer dem til å forklare seg på komitemøtet 17. juni.

Les mer…

Alternativt budsjett for Bergen

Sykkel er et satsingsområde for De Grønne. Foto: Kyrre Sørensen/Korellers.no, CC BY-NC 3.0

I dagens møte i Komite for finans er det bare to saker på agendaen. En orientering om skatteinngang og budsjettet for Bergen neste år. Tradisjonen tro leverer De Grønne et eget alternativt budsjett.

Les mer…

Dyrt å svømme - og ingen honnørrabatt

Bilde til fri bruk. Fra Wikipedia

Mens Sentralbadet blir lagt ned kan det bli kostbare svømmetak i nye ADO Arena. I Komité for finans prøver jeg å justere prisene ned og sikre honnørrabatt.

Les mer…

La el-bilene parkere gratis!

Foto: www.elbilnorge.no. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 2.5 Generisk

På onsdag skal Komite for finans ta stilling til el-bilparkering i ByGarasjen og parkeringshusene Solheim og Nordnes. De Grønne fremmer forslag om fortsatt gratisparkering, og vil også øke antallet kommunale parkeringsplasser for el-biler.

Les mer…

Grønne forslag til bystyret på onsdag

Før og etter: Slik kan bosspannene bli seende ut om De Grønnes forslag blir vedtatt

Gatekunst, kjemikalieutslipp og krav om at politikere må opplyse om økonomiske interesser, er blant sakene De Grønne tar opp i onsdagens bystyremøte. Du kan følge møtet på web-tv fra kl 12.

Les mer…

Folkevalgte bør opplyse om økonomiske interesser

Bilde til fri bruk. Fra Wikipedia

Siden 2000 har Bergen kommune hatt et register der folkevalgte, bystyremedlemmer og byråder, skal opplyse om sine økonomiske interesser. Det er et godt tiltak for åpenhet, men ettersom registreringen er frivillig, er det dessverre en tredjedel av bystyremedlemmene som ikke oppgir sine økonomiske interesser.

Les mer…

Sykler og boliger for sentrumshandelen

Flere mennesker i sentrum er viktig for handelen. Foto: Martin254, CC BY-SA 3.0

Det er kun en myte at mindre eksos i gatene gir mindre handel. Det er snarere slik at flere mennesker i gatene, gående og syklende, er med på å styrke det lokale næringslivet, og skal vi redde sentrumshandelen må vi også øke antallet boliger i sentrum.

Les mer…

Grønn omlegging av oljefondet

Foto: Jarle Vines

Norge bruker oljefondet til å investere i fossil energi. Det er på tide med et brudd med denne fremtidsfiendtlige politikken.

Les mer…