Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Nei til biltrafikk over bryggen

Det har vært mye snakk om at bybanen vil ødelegge bryggen, noe som kan diskuteres. Men hvor er alle protestene mot biltrafikken over bryggen? Hvor er alle de demonstrantene som engasjerer seg mot bybane over bryggen når det kommer til dette spørsmålet? Derfor har jeg startet siden nei til biltrafikk over bryggen. Jeg antar at alle de som sier de er glade i bryggen og ikke ønsker bybanen over den nå liker denne siden og sprer den til alle de kjenner. Jeg ville finne det veldig merkelig og lite troverdig hvis de ikke gjør det.

Et billig miljøalternativ

En forkortet versjon av innlegget sto på trykk i BT lørdag 30. april

De Grønne har lenge ønsket en utbedring av Hardangervegen langs Grimevatnet for at tungtransport skal kunne kjøre her fremfor gjennom sentrum. En tunnel forbi Grimesvingene vil være positivt for beboerne i området, samtidig som det er en mye billigere løsning enn en storstilt firefelts motorvei og tunnel mellom Arna og Fjøsanger.

Les mer…

Nei til atomkraft 30 år etter Tsjernobyl

I anledning 30 års-dagen for atomkatastrofen i Tsjernobyl, arrangerte Natur og Ungdom og Grønn Ungdom en markering på Torgallmenningen. Jeg fikk æren av å holde en liten appell.

Les mer…

How To Make Money Selling Drugs

Vi må satse på tiltak som virker!

Bruk pengene på Bybanen, busser og sykkeltiltak. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Flertallet i bystyret stemte ned forslaget om en miljømessig utredning av innfartsparkering, men nå foreligger fakta som sår sterk tvil om det er verdt å satse på innfartsparkering. Det er langt bedre å bruke pengene på sykkel- og kollektivtiltak enn dyr, arealkrevende og ineffektiv innfartsparkering.

Les mer…

Sykkelbyen trenger et sykkelveikontor

Vanskelig sykkelvei. Foto: Kyrre Sørensen/Korellers.no, CC BY-NC 3.0

Det som savnes – og etterlyses – er ikke i første rekke en bedre økonomi for sykkelsatsingen, men mer ressurser til planlegging, og et system for å få planene fram til vedtak, skriver transportforskere om Bergens sykkelsatsing. I Komite for miljø og byutvikling stilte jeg byråden spørsmål om behovet for et sykkelveikontor for å bøte på mangelfull planlegging. Svaret var lite konkret, men utelukker i hvert fall ikke et slikt kontor.

Les mer…

Trærne står til klagen er behandlet

Det gamle rådhus. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

I gårsdagens bystyremøte spurte jeg byutviklingsbyråden om den omstridte byggesaken i Jekteviken, og fikk til svar at ingen trær skal røres før klagesaken er behandlet i Komite for miljø og byutvikling 4. februar.

Les mer…

La trærne stå!

På befaring i Jekteviksbakken i sommer.

Når en utbygger får lov til å se bort fra bystyrets vedtatte reguleringsbestemmelser, legger kommunen opp til stadige krangler mens bystyrets innflytelse blir svekket. Derfor må byrådet sette utbyggeren på plass i saken om Jekteviksbakken – og trærne må bli stående.

Les mer…

Trangere tider i barnehagene

Illustrasjonsfoto: Gregor Sticker. CC BY-SA 2.0

Barnehagebarn i Bergen får stadig mindre areal til å utfolde seg. Etter at bystyret krympet den kommunale normen for inneareal, har private barnehager fulgt opp, og det skjer samtidig som bystyret har vedtatt å senke kravene til utendørsareal. Jeg mener det er en bekymringsverdig utvikling.

Les mer…

Datokjøring virker!

Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen, CC BY-SA 3.0

Nå er det nok helseskadelig luft: Grunnet høy luftforurensing blir det datokjøring i Bergen fra onsdag morgen 6. januar til fredag kveld 8. januar. Det er et radikalt, men effektivt tiltak.

Les mer…