Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Viser arkivet for november, 2015

Grønne saker i bystyret

Det gamle rådhus. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Onsdag er det klart for et nytt bystyremøte, og blant de mange sakene på sakskartet kommer det en rekke grønne forslag og spørsmål. Vi tar opp saker som husleieøkningen i kommunale utleieboliger, trærne i Jekteviksbakken, nattestengning mot helikopterstøy, flytting av luftmåleren, en helhetlig plan for utbygging ved Gamle Bergen og forebygging av sykefravær i barnehager.

Les mer…

Luftmåleren kan bli flyttet

Forurenset luft i Bergen. Foto: Prillen, CC BY-SA 3.0

Plasseringen av luftmåleren på Danmarks plass kan gi kunstig lave målinger. De Grønne vil flytte måleren og har fått støtte fra et klart flertall i Komite for miljø og byutvikling.

Les mer…

Pelsdyrene lider!

Bilde fra en norsk pelsfarm (2008). Foto: Nettverk for dyrs frihet, CC BY-NC-SA 2.0

«Norske pelsdyrbønder tjener ikke penger dersom dyrene ikke har det bra», hevder Norges Pelsdyralslag i en helsides annonse i BT 2. november. Det er en direkte feil påstand, for det er nok av dokumentasjon på at pelsdyrene lider mens bransjen tjener penger.

Les mer…