Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Hold på elbil-fordelene!

Foto: www.elbilnorge.no. Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 2.5 Generisk

I juli har salget av el-biler falt dramatisk i Norge. Det bør være en vekker for politikere som ivrer for å kutte i fordelene el-bilister i dag nyter godt av.

Biltrafikken står for store utslipp til lokal luft og globalt klima. Selv om el-biler også tar opp plass og virvler opp støv, er de langt å foretrekke fremfor fossilbiler. Det er først og fremst viktig å redusere den totale biltrafikken gjennom kollektivtilbud og sykkelveier, men det er like fullt nødvendig at de bilene som fortsatt kjører på veiene skal ha minst mulig utslipp.

Vi har kommet et stykke på vei med innfasing av el-biler, men usikkerheten rundt om dagens fordeler videreføres, er nok en viktig grunn til at salget av el-biler går kraftig ned. Både nysalg og bruktimport har sunket så langt i år, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

Her i Bergen har det for eksempel vært debatt rundt gratis parkering for el-biler i Bygarasjen. Før valget lovet Ap å opprettholde gratisparkeringen, og Venstre lovet å jobbe for samme mål, men fra 1. januar ble likevel også el-biler pålagt betaling. Det skaper usikkerhet på samme måte som når andre fordeler blir utfordret.

Det blir flere el-biler fordi fordelspolitikken fungerer, og luften blir friskere når flere velger el-bil. Når det er sagt, må vi etter hvert diskutere hvilke fordeler som skal videreføres hvor lenge, men vi har ikke sett behov for å fjerne fordelene ennå. Vi er tvert imot opptatt av å få på plass nullutslippssoner i Bergen, der el-biler vil slippe til mens fossilbiler blir nektet.

Vi har kommet et stykke på vei når det gjelder økt andel e-biler, noe som speiles i at fem prosent av passeringene i bomringen nå skjer med el-biler, men vi har fortsatt langt igjen. I fylkeskommunens vedtatte klimaplan er det satt mål om 20 % biler på fornybart drivstoff innen 2020, og 40 % innen 2030. Vi har også omfattende forpliktelser med tanke på reduserte klimagassutslipp og å sikre bergenserne frisk luft. Skal disse målenes innfris, må vi skjerme privilegiene el-biler har fremfor fossilbiler.

Fordelene til el-biler i bomringen og parkeringshus må sees i lys av alternativene som i mange tilfeller vil være fossilbiler, og om fordelene kan bidra til at Bergen kan slippe eksos i bygatene og påfølgende helseplager, tror jeg det er verdt prisen.

Innlegget sto på trykk i BA 10. august 2016.

Vist 147 ganger. Følges av 2 personer.