Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

La trærne stå!

På befaring i Jekteviksbakken i sommer.

Når en utbygger får lov til å se bort fra bystyrets vedtatte reguleringsbestemmelser, legger kommunen opp til stadige krangler mens bystyrets innflytelse blir svekket. Derfor må byrådet sette utbyggeren på plass i saken om Jekteviksbakken – og trærne må bli stående.

De gamle, ærverdige trærne i den grønne lungen i Jekteviken er igjen truet. I sommer gjorde utbygger SiB to forsøk på å felle trær i Jekteviksbakken, men ble stanset av det daværende byrådet. I reguleringsbestemmelsene og rammetillatelsen står det klart og tydelig at trærne skal bestå, og i etterkant av sommerens krangel har Komite for miljø og byutvikling igjen slått fast at ingen etablerte trær skal hogges. Da er det oppsiktsvekkende at Etat for byggesak og private planer har gitt igangsettingstillatelse som inkluderer trefelling, stikk i strid med demokratiske vedtak i bystyre og komite. Heller ikke reguleringsbestemmelsenes krav til uteareal og trafikkløsninger er oppfylt av utbygger, som likevel blir belønnet med grønt lys fra kommunen.

Saken om trærne i Jekteviken føyer seg dessverre inn i et negativt mønster. I BA 13. januar stiller journalist Geir Kvile et meget betimelig spørsmål til Bergen kommunes plansjef Mette Svanes: «– Noen i din etat har også sagt at det er en kultur hos utbyggere i Bergen for at en vedtatt plan bare er et utgangspunkt for en ny krangel, stemmer det?». «– Jeg tror det kan være noe i det», svarer Svanes. Hun har nok rett, og det er byrådets ansvar å gjøre noe med problemet. Da må utbyggere få klar beskjed om å følge bestemmelser. Ettergivenheten i Jekteviken kan sees på som en oppmuntring til nye krangler om vedtatte planer.

Jeg oppfordrer byrådet til å ta grep og sette foten ned for fellingen av trærne i et av byens eldste etablerte parkanlegg. Bystyret er byens øverste organ, og byrådet skal sikre at bystyrets vedtak blir gjennomført. Når bystyret har bestemt at byggingen i Jekteviken ikke skal gå på bekostning av trærne, skal utbygger la trærne stå. Så enkelt burde det være.

Vist 235 ganger. Følges av 1 person.