Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Et budsjett for fremtiden

Sats på sykkelveier! Foto: Kyrre Sørensen/Korellers.no, CC BY-NC 3.0

I dag behandler bystyret Bergensbudsjettet for 2016. Miljøpartiet De Grønne fremmer vårt eget alternative budsjett med større satsing på blant annet sykkelveier og trygge skoleveier, landstrøm i havnen, energisparing, og dyrevern, så vel som reversering av kutt i sosialhjelp og kultur.

Før lunsj hadde vi en runde der gruppelederne la frem partienes helhetlige budsjettforslag. Under kan du lese mitt innlegg i debatten:

Ordfører,
Mens klimaendringene blir forsterket og lokal luft er helsefarlig, har “det grønne skiftet” blitt kåret til årets nyord av Språkrådet. Nå som en global klimaavtale endelig har blitt vedtatt, må vi lokalt gjøre vårt for å oppfylle målene om å begrense den globale oppvarmingen.

Dessverre speiler ikke byrådets budsjett for 2016 i stor nok grad de utfordringene verdenssamfunnet og lokalsamfunnet står overfor. Nå er det riktignok det forrige byrådet som la mange premisser for dette budsjettet, og det nye byrådet har rettet opp en del, men med de uttalte ambisjonene fra det nye byrådet om å bli Norges grønneste storby, er det likevel betimelig med kritikk. Og et alternativt budsjett fra Miljøpartiet De Grønne.

Vi gikk til valg på frisk luft, mindre forurensning, bedre dyrevelferd, sosial utjevning og styrket lokaldemokrati. De hovedsakene har vi latt være styrende for vårt arbeid med et alternativt budsjett.

De Grønne reagerer på at driftsbudsjettet for klima og miljø er på bare 12,1 mill kr i følge tilleggsinnstilling 2. Driftsbudsjettet for klima og miljø gikk fra 0,0005% i det første forslaget fra det gamle byrådet, til 0,0008 % av nettodriftsbudsjett hos det nye byrådet. Da går det sakte framover med det grønne skiftet.

Velgerne i Bergen har gitt klar beskjed om at miljøpolitikken må skjerpes. Behovet for grønn politikk i kommunen har aldri har vært større. Klimautfordringene har blitt akutte, og presset mot urørt natur, friluftsområder, grøntområder, kystområder og matjord er større enn noensinne.

Selv om kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon er det helt nødvendig å øke bevilgningene til miljøtiltak.

Ordfører,
Dyrene fortjener også bedre enn byrådets kutt sammenliknet med fjorårets budsjett. Dyrebeskyttelsen Bergen taper 17 000 kr, og Dyrebeskyttelsen Hordaland mister 5 000 kr. Det er små summer i den store sammenhengen, men det betyr veldig mye for idealistene som står på for å hjelpe hjemløse og mishandlede dyr. De Grønne foreslår en storsatsing på dyrevern i vårt budsjett, der vi setter av 10 millioner kroner til dyrevernorganisasjoner og kampanjer for sterilisering og id-merking av kjæledyr. Vi vil både forebygge dyrs lidelser og hjelpe dem som lider.

Ordfører,
Solidaritet med medmennesker er et grunnleggende grønt prinsipp, og sosial nød rammer ikke bare den enkelte, men svekker samfunnet som helhet. Sosial nød må forebygges.

Det er nødvendig å øke sosialsatsene og gjeninnføre 80 %-regelen for varig uføre. Det er nødvendig med økte ressurser til skoler, barnehager og eldreomsorg.

Vi trenger å styrke vanlige folks mulighet til å påvirke politikken, og derfor tror De Grønne på å flytte makt fra byrådet til bystyret, og fra bystyret til bydelsstyrer. Demokratiet hviler på grasroten.

Ordfører,
Miljøpartiet De Grønne fremmer med dette et alternativt forslag til budsjett for Bergen i 2016. Vi mener at vårt forslag trekker byen i grønnere retning og viser at De Grønne er et parti bygget på grunnleggende solidaritet med medmennesker, dyr og natur, så vel som med fremtidige bergensere og jordboere.

Vist 195 ganger. Følges av 1 person.