Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Ikke et budsjett for frisk luft

Det gamle rådhus. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Finansbyråden nevnte det grønne skiftet da han la frem byrådets budsjett, men jeg mener budsjettet ikke tar miljøet på alvor.

Jeg er på plass i bystyret, hvor det avtroppende byrådet nettopp har lagt frem budsjett for 2016.

Det første jeg reagerer på er at driftsbudsjettet for klima og miljø er halvert fra 14,1 til 7,6 mill kr, samtidig som byrådet vil kutte gratis parkering for el-biler. De Grønne gikk derimot til valg på å opprettholde elbil-fordelene.

Velgerne i Bergen har gitt klar beskjed om at miljøpolitikken må skjerpes. Da er det skuffende at byrådet foreslår å kutte i miljøvern. Dette er ikke et budsjett for frisk luft.

Jeg synes også det er trist at byrådet kutter i støtten til dyrevern. Dyrebeskyttelsen Bergen taper 17 000 kr, og Dyrebeskyttelsen Hordaland mister 5 000 kr i året. Det er små summer i den store sammenhengen, men det betyr veldig mye for idealistene som står på for å hjelpe hjemløse og mishandlede dyr. De Grønne vil gi kraftig økning i støtten til dyrevernorganisasjoner.

Jeg synes heller ikke noe om byrådets forslag om å kutte i bostøtten, klestilskuddet til sosialhjelpsmottakere, og sosialhjelpen til store barnefamilier. Budsjettet har jevnt over en lite sosial profil, men dette er et budsjett som vil bli endret vesentlig når det nye byrådet tar over. Endelig budsjett for 2016 blir vedtatt i desember, med det nye bystyret på plass. Da blir vi hele fire grønne representanter!

Bystyremøtet startet kl 10, og kommer til å vare til sju-tiden. Følg med på web-tv.

Vist 234 ganger. Følges av 1 person.