Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Vern om trærne i Jekteviksbakken

På befaring i Jekteviksbakken. Krysset betyr at treet skal felles – om vi ikke får stoppet utbyggeren.

Jekteviksbakken er en grønn perle i en bydel med altfor få grøntområder, men nå skal det bli bygget i området – og et titalls trær er merket for felling. Det er i strid med vedtatt plan, og jeg ber byrådet stoppe fellingen.

De Grønne har hele tiden vært imot byggingen av blokker i Jekteviksbakken, men flertallet i bystyret ga grønt lys. I reguleringsbestemmelsene står det imidlertid at Det er ikke tillatt å felle etablerte trær i området.

Nå er likevel 10-20 trær i området merket for felling, og egentlig skulle trærne ned allerede i morgen onsdag. De siste dagene har jeg vært flere ganger i Jekteviksbakken og snakket med fortvilte naboer som føler seg fullstendig overkjørt. I dag kom utbygger og entreprenør på besøk og fikk klar beskjed fra beboerne: Ikke rør trærne!

Jeg har fulgt opp med et brev til fungerende byrådsleder der jeg ber om at byrådet stopper trefellingen.

I Bergen kommunes grøntmiljøplan står følgende om viktigheten av å verne trær: Bytrær bidrar til å gi et område identitet og har positiv betydning for folkehelsen bl.a. ved å binde luftforurensende partikler. Byomgivelser med trær og vegetasjon virker trivselsskapende og bidrar til å redusere stress. Bytrær er også svært viktige for det biologiske mangfoldet i byen og mange arter av fugler, insekter og pattedyr er direkte avhengig av trær som levested.

Jeg har tidligere blogget om forskning som viser betydning av trær for helsen, og vern av grønne lunger og trær er en kjernesak for Miljøpartiet De Grønne. Nå håper vi byrådet setter foten ned for ødeleggelse av trærne i Jekteviksbakken.

Siste nytt er at trærne i hvert fall ikke skal røres i fellesferien.

Vist 436 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Det er forferdelig trist å lese om all raseringen av Bergen. Hele gateområder er blitt revet etter “min tid”, ufattelig for noen vandaler som har sittet i styre og stell lenge og som tillater alt dette. De burde vært stilt til ansvar. Men befolkningen må også bli litt tøffere og organisere seg på en eller annen måte, samt protestere i aviser og media. Ære være ditt engasjement! ….