Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Grønt tre knekt av vandaler

Bare en knekt stamme igjen. 7. mai 2014

Verdens miljødag i fjor plantet De Grønne et tre på Sydneshaugen. Nå er det bare en knekt stamme igjen.

Grønne aktivister plantet treet 5. juni 2013

I Grøntmiljøplanen blir bytrærnes betydning fremhevet: Bytrær bidrar til å gi et område identitet og har positiv betydning for folkehelsen bl.a. ved å binde luftforurensende partikler. Byomgivelser med trær og vegetasjon virker trivselsskapende og bidrar til å redusere stress. Bytrær er også svært viktige for det biologiske mangfoldet i byen og mange arter av fugler, insekter og pattedyr er direkte avhengig av trær som levested.

I 2012 ble det mye oppstyr da byrådet fikk felt et flere hundre år gammelt hestekastanjetre ved Johanneskirken. Det treet får vi ikke tilbake, men grønne aktivister benyttet Verdens milødag i fjor til å plante et nytt tre.

Nå er også dette treet vandalisert. Det ser rett og slett ut som at noen har knekt det. Det bekrefter noe som også står i Grøntmiljøplanen: Å få et tre til å vokse og trives i et bymiljø kan by på mange utfordringer, for eksempel når det gjelder plass til røtter og trekrone, skader som følge av veisalting og ytre påvirkninger fra menneskelig aktivitet.

Ta vare på trærne!

Vist 1713 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Noe så latterlig lowlife gjort..
Får virkelig håpe dette er småunger som ikke har forstått noenting,eller generelt meget dårlig oppdragelse.
Uansett er det bare trist gjort.
vel, man får plante 2 nye trær der da, og håpe at de får stå ifred.!

Ja, vi får nok plante et nytt tre!