Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Et grønt budsjett for Bergen

Her i Det gamle rådhus, skal budsjettet vedtas 18. desember. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 3.0

Med rettferdig eiendomsskatt og kutt i politikergoder finner De Grønne penger til byromsmøbler uten reklame, miljøsatsing, dyrevern og sosial utjevning i vårt alternative budsjett for Bergen. Budsjettet får neppe flertall i bystyret, men viser hvilken retning Bergen kunne tatt med grønn styring.

Budsjettet viser hvordan vi har tenkt å ta de første skrittene i retning av en sosialt og økologisk bærekraftig by. For å få råd til grønne tiltak henter vi midler fra eiendomsskatt og kutter i politikergoder. Mens de andre politikerne forbereder stadig nye studieturer, nå snart til Brüssel, vil vi sette foten ned. Vi vil også kutte i politikerlønninger, møtehonorarer og spare millioner ved å innføre formannskapsmodellen fremfor parlamentarismen som styringsform.

Dermed får vi penger til blant annet disse tiltakene:
+ 50 mill kr: Sykkelveier og sykkelparkering
+ 30 mill kr: Økte sosialsatser
+ 20 mill kr: Bymøbler og bysykler uten reklame
+ 20 mill kr: Gangveier
+ 20 mill kr: Sykehjem
+ 10 mill kr: Gratisbussen tilbake i sentrum
+ 10 mill kr: Dyrevern
+ 10 mill kr: Bydelsstyrer for å styrke lokaldemokratiet
+ 10 mill kr: Gjeninnføring av 80 %-regelen for varig uføre
+ 10 mill kr: Grønn Etat for oppgradering av grøntområder
+ 10 mill kr: Økologisk skolefrukt
Av mindre poster kan jeg nevne luftmålere i alle bydeler, utskifting av oljeovner, treningsapparater i offentlige rom, støtte til Turbo – Barnas fysioterapisenter, redusert egenandel på kulturskolen og 100 000 kr til Leieboerforeningen.

Les hele budsjettet her

Vist 185 ganger. Følges av 1 person.