Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Snart forsvinner Skansedammen

Skansedammen og Skansen brannstasjon. Foto: Nina Aldin Thune, CC BY-SA 2.5

Det blir stadig dyrere å ødelegge Skansedammen, men flertallet i bystyret lukker øynene og åpner pengesekken. Seks partier forsøkte seg på omkamp om Skansedammen i mandagens bystyremøte, men ble nedstemt av H, Ap, Frp og KrF.

Mandag behandlet bystyret Boligsoneparkering – Realisering av Skansedammen parkeringsanlegg. Miljøpartiet De Grønne gikk sammen med Byluftlisten, Venstre, SV, Rødt og Senterpartiet om følgende forslag til vedtak:

  • «Bystyret avviser økt kostnadsramme for Skansedammen parkeringsanlegg, og ber byrådet vurdere saken på nytt av følgende årsaker:
  • Økonomi: Da bystyret vedtok bygging av Skansedammen parkeringsanlegg i 2004, var kostnadene anslått til 30 mill kr. I 2010 ble kostnadsrammen oppjustert til 49 mill kr, og nå i 2012 har prisen økt til 68 mill kr. Allerede i 2010 het det i saksfremstillingen av disse parkeringsplassene «vil være de dyreste parkeringsplassene som er bygget av offentlige midler i Bergen».
  • Risiko: I fagnotat fra Etat for utbygging blir det pekt på risikofaktorer og betydelige kostnader knyttet til sprengningsarbeid som må utføres i et område med gammel bebyggelse som ligger tett inntil anleggsområdet.
  • Kulturvern: Skansen brannstasjon med tilhørende damanlegg er et unikt kulturminne som vil bli kraftig forringet om dammen blir erstattet med et vannspeil. Parkeringsanlegg under Skansedammen vil innebære en irreversibel ødeleggelse av dette kulturminnet.
  • Bystyret ber om at byrådet senest juni 2013 fremmer en ny sak om alternativ parkeringsløsning for Skansen, herunder anlegg i fjellet bak Skanseparken, som kan få parkeringen bort fra gateplan.»

Dessverre ville verken Ap, H, KrF eller Frp lytte. Med sine mange bystyrerepresentanter trumfet de fire partiene gjennom en dyr og dårlig løsning, og dermed synger Skansedammen på siste verset. En trist dag for kulturminnevernet i Bergen.

Vist 177 ganger. Følges av 2 personer.

Kommentarer

Her er det på sin plass med et preposisjonskurs. Parkeringsanlegget skal ikke ligge på eller i Skansedammen, men under. Det vil fortsatt være en Skansedam der. Området vil også ta seg mye bedre ut etter at arbeidet er ferdig.

Nei, dammen forsvinner. Det som vil være der er bare et vannspeil fullt av boss og løv… Og området kan fint rustes opp uten at et kulturminne blir skjendet.