Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

100 mill kr til gang- og sykkelveier

Sykkelvei i Danmark. Foto: Henrik Bøgh, CC BY-SA 3.0

I dag vedtar bystyret budsjettet for Bergen i 2012. Miljøpartiet De Grønne har foreslått en sykkelrevolusjon med 100 millioner kroner mer til gang- og sykkelveier, men så langt tyder lite på at det vil bli flertall for forslaget.

Jeg har tidligere blogget om de farlige forholdene for myke trafikanter i Hamreveien, og det er mange, mange steder i Bergen med prekært behov for gang- og sykkelveier.

I Bergensprogrammet ligger det inne 78 millioner kroner til bygging av sykkelveier i 2012. Det blir en bedring, men ikke nok. Miljøpartiet De Grønne ser for seg et sammenhengende sykkelveinett med sykkelekspressveier som gjør det enkelt, raskt og trygt å sykle til og fra jobb, skole og andre aktiviteter.

For å gjennomføre sykkelplanene, vil vi også støtte opprettelsen av et eget sykkelveikontor. Det trengs en storstilt satsing på sykkel i Bergen, men jeg innser at det skal holde hardt å få gjennomslag for De Grønnes sykkelplaner. Jeg tror likevel det er viktig at noen fremmer disse visjonene i bystyret, og vil jobbe videre for å gjøre Bergen til en attraktiv sykkelby.

Vist 127 ganger. Følges av 2 personer.