Velkommen til bloggen til Sondre Båtstrand, bystyrerepresentant for Miljøpartiet De Grønne i Bergen.

Regjeringen svekker dyrevernet

Fakkeltog i Bergen mot pelsdyroppdrett. Foto: Dyrebeskyttelsen Hordaland

I statsbudsjettet som ble lansert i dag, ligger det an til at Dyrevernalliansen får halvert sin støtte, mens all støtte til Dyrebeskyttelsen opphører. Samtidig opprettholdes millionstøtte til pelsdyrnæringen. Det er stort behov for noen grønne representanter på Stortinget som kan tale dyrenes sak!

I 2011 fikk Dyrevernalliansen 400 000 kr i støtte fra Landbruks- og matdepartementet, mens Dyrebeskyttelsen Norge fikk 200 000 kr. I budsjettet for 2012 er det foreslått å halvere støtten til Dyrevernalliansen, mens Dyrebeskyttelsen visstnok ikke har søkt om støtte, og derfor ikke får en eneste krone. NOAH – for dyrs rettigheter får heller ingenting.

Det er jo fint at støtten på 100 000 kr til Dyrevern Ung blir opprettholdt, men det er uansett snakk om små summer sammenliknet med millionene som blir pumpet inn i dyreplageri. Tilskuddet til pelsdyrfôrlag er alene mange ganger større enn alt som blir gitt av tilskudd til dyrevern, hele 23,2 millioner kroner blir gitt i subsidier til pelsdyrfôr. Du finner alle tallene jeg refererer til på denne nettsiden, sjekk kapittel 1138 Støtte til organisasjonar m.m. (Post 70 Støtte til organisasjonar) og kapittel 1150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m. (Post 77 Utviklingstiltak).

Det er trist at regjeringen heller sponser dyreplageri enn dyrevern, men heldigvis arbeider Miljøpartiet De Grønne for å endre på dette. Norge må begynne å ta dyrevern på alvor!

Vist 233 ganger. Følges av 2 personer.